Minden tanév visszatérő elemei a nemzeti ünnepek, megemlékezések...a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére emlékezünk ma, ma ezen a napon 1849-ben végezték a tizenhárom magyar tábornokot Aradon és  Batthyány Lajost, az első felelős  miniszterelnökünket Budapesten.

 

Az 1848-49 szabadságharc vértanúi kiket az osztrák udvar hideg vérrel kivégeztetett, csak azért mert a hazájukért harcoltak, ami sikeres is lett volna, de a gyáva és gyenge osztrákok orosz segitséget alkalmaztak ami megpecsételte népünk és hazánk sorsát.

* Aulich Lajos honvéd tábornok (17931849)
* Damjanich János honvéd tábornok (18041849)
* Dessewffy Arisztid gróf, honvéd tábornok (18021849)
* Kiss Ernő honvéd altábornagy (17991849)
* Knezić Károly honvéd tábornok (18081849)
* Láhner György honvéd tábornok (17951849)
* Lázár Vilmos honvéd ezredes (18151849)
* Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok (18191849)
* Nagysándor József honvéd tábornok (18041849),
* Poeltenberg Ernő lovag, honvéd tábornok (18131849)
* Schweidel József honvéd tábornok (17961849)
* Török Ignác honvéd tábornok (17951849)
* Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok (1807-1849)
Aki nem magyarnak született is, magyarnak vallotta magát és a Magyar Krályság szabadságáért, függetlenségéért adták életüket.

A legnagyobb tiszteletetet érdemlik! Nevük örökre fennmarad.

A magyar sereg a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy sértés volt a császári oldal számára. Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak üzenete az lett volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenete a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot folytatni. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az osztrákok a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar tábornokok részére, miután az oroszok – noha ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat némi habozás után átadták számukra.

…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.
Ferenc József utasítása Haynau számára[4]

Felix Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József jóváhagyásával hadbíróság elé állították, majd halálra ítélték és kivégezték a 13 magyar hőst.

A legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag általánosságban ki lehetne mondani, hogy a legvétkesebbnek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk."
Anton von Schmerling osztrák igazságügy-miniszter (1849. augusztus 27.)

A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró vezette. Az ítéleteket Julius Jacob von Haynauhoz, (akit katonái csak Einhau-nak (bökő) hívtak) mint Magyarország teljhatalmú kormányzójához kellett felvinni megerősítésre és aláíratásra. Valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélték, annak ellenére, hogy például Dessewffynek szabad elvonulást ígértek a fegyverletétele előtt. Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy halálra ítélt büntetését különleges kegyelemből a katonához méltó golyó és lőpor általira változtatta. Kiss Ernő altábornagy azért részesült e kegyelemből, mert a szabadságharc alatt ténylegesen soha nem harcolt császári haderő ellen, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos azért mert a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, végül Schweidel József azért, mert csak a scwechati csatában harcolt a császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált, továbbá mert Pest városparancsnokaként alkalma volt jó szolgálatot tennie a hadifogoly osztrák tiszteknek.

A 13-ak ítéletét október 6-án – szándékosan a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre, ami ezért a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyászünnepe.

Néhány videó az emlékezéshez: