Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

10 tény az első keresztes hadjáratról

1. Az első keresztes hadjárat (1096-1099) megindításáról az 1095-ös clermonti zsinaton döntöttek. II. Orbán pápa beszéde után – melyben Jeruzsálem felszabadítására buzdított– az emberek tömegesen szegődtek a keresztek alá.

2. A Krisztus zászlaja alatt hadba induló kereszteseknek feloldozást ígértek a világ bűnei alól.

3. Mielőtt még elindultak volna a Szentföldre, a keresztes hadak a németországi Rajna folyó mentén több ezer zsidót mészároltak le.

4. Az első keresztes hadjárat keretében több mint hatvanezer keresztes indult el Európából gyalog és lóháton Jeruzsálem meghódítására.

5. A kereszteseknek közel 4000 kilométert kellett megtenniük, hogy elérjék a szent várost.

6. Mivel a több tízezer vonuló harcost nem tudták kellőképpen ellátni élelemmel, ezért a keresztesek már a keresztény területeken fosztogatni kezdtek.

7. A vagyonosabb emberek egész udvartartásukkal indultak útnak, rengeteg harcost elkísért a felesége is.

8. A főúri rétegből származó lovagok gyakran hatévnyi jövedelmüket áldozták a hadjáratban való részvételre.

9. A keresztesek körmenetben, mezítláb, zsoltárokat énekelve körbejárták Jeruzsálem falait, hogy annak falai - Jerikóhoz hasonlóan - leomoljanak. A körmenetet szigorú böjt követte, majd nyolc nap múlva - az ostrom nyomán - Jeruzsálem elesett.

10. Jeruzsálem elfoglalásakor (1099) a keresztesek több tízezer javarészt muszlim és zsidó városlakót lemészároltak.

Forrás

Megbotránkoztatták a régészeket Pompeji erotikus képei

A Pompejiben felfedezett erotikus festmények és műtárgyak nagyban meghatározták a város hírnevét. Joanne Berry, az Élet és halál Pompejiben és Herculaneumban című londoni kiállítás kurátora szerint megérdemelten kapta kétes hírét az i. sz. 79-ben elpusztult ókori város.

Pompeji és Herculaneum egyik fő jellemzője az erotikus képek feltűnő gyakorisága. Az erotikus művészet nyomai az egész városban megtalálhatók: lakóházakban, középületeken vagy utcai homlokzatokon. Az újkorban élt régészeket valósággal sokkolhatták a szexualitás több formáját is bemutató alkotások, amelyeket III. Bourbon Károly spanyol király (1759-1788) – a Nápoly-Szicíliai Királyság uralkodója – az ásatások végeztével eltávolíttatott és zár alá helyezett. 1817-ben aztán egy tikos tanács alakult, amely ezen emlékeket Nápolyban állította ki, ám megtekintésüket kizárólag férfi látogatóknak engedélyezték.

Az ókori város vezetői azonban egyáltalán nem kívánták elrejteni a túlfűtött erotikáról árulkodó alkotásokat, amelyek tematikája igen változatos volt. Először is el kell különítenünk egy igen gyakori lelettípust, amelyben falloszábrázolásokat és Priaposz isten képeit találjuk. A szakértők szerint ezeket nem erotikus töltetű szimbólumoknak szánták, hanem egyfajta varázslatnak, amely a szemmel verés kivédését tűzte ki célul, illetve a jólétet kívánta biztosítani. Ezen állítás alátámasztására a kutatók azt az érvet hozzák fel, hogy egy pompeji pékség külső falán is találtak egy agyagfalloszt, alatta a következő szlogennel: „a jószerencse lakik itt”.

Falloszt ábrázoló tintinnabulum az 1. századból

A többi már jóval több szexualitással van átitatva. Sok a mitológiailag gazdag jelenetsor, amelyek főként a lakóházak helyiségeiben kaptak helyet. A gyakoribb jelenetek közé tartozik Vénusz és Mars násza, illetve Pán, a pásztorok kecskeszarvú, -lábú, és -farkú istene, amint egy nimfa körül legyeskedik. Ezek a jelenetek inkább utalgatnak, mintsem tényszerűen ábrázolnak. Ezeken kívül találunk jóval egyértelműbb szexuális ábrázolásokat az egyes hálószobákban vagy idegenek által kevésbé látogatott hátsó szobákban, amelyek zömét a kutatók bordélyházak részeinek tartják.

A pompeji városi fürdő sokak által látogatott termeit egykoron félreérthetetlen erotikus jelenetek díszítették. Ezek funkcionalitását tekintve széles vita bontakozott ki a tudósok körében. Míg egyesek úgy vélik, az alkotások egyfajta közösülési "útmutatóként" értelmezhetők, addig sokan a bordélyok "reklámjait" vélik felfedezni bennük. A szakértők harmadik csoportja szerint nem volt semmilyen megmagyarázható céljuk a szexualitást ábrázoló alkotásoknak: csupán szórakoztattak.

Caecilius Jucundus házából való freskó

Rengeteg írásbeli, illetve tárgyi bizonyíték van a Pompejiben folyó prostitúcióra, ám a bordélyházak számarányát a mai napig sokan vitatják, ugyanis nem lehet egyértelműen megállapítani, melyik épület szolgált effajta célokat. A régészek az épületeknél hagyományosan a falfestmények alapján tájékozódnak, ám mint láthattuk, a rómaiaknál igen gyakoriak voltak az erotikus ábrázolások. Néhány szakértő úgy véli, Pompejiben a tragikus vulkánkitörést megelőzően 9-35 bordélyház működhetett, ám a kutatások szerint csupán egy – a Lupanar nevű – épült kifejezetten erre a célra. Az emeleten öt, külön bejáratú szobát különítettek el, míg a földszinten szintén öt, falazott ággyal és erotikus festményekkel kidekorált, kisebb méretű helyiség állt a vendégek rendelkezésére.

/Forrás/

Cári pornó belső használatra

Az Erato című antológia 1921-ben, Bécsben jelent meg, a benne olvasható költeményeket Babits Mihály a bécsi magyar emigránsok által fenntartott Hellas Verlag megbízásából fordította magyarra. A Tanácsköztársaság után állásától megfosztott költő elsősorban anyagi okokból vállalta el a felkérést, az erotikus tartalmú, l’art pour l’art művészet azonban rövid időn belül az akkori hatalommal szembeni politikai állásfoglalássá változott. A kötetet Budapesten csak 1947-ben jelentették meg, illetve 1969-ben Bécsben újra kiadták – ezt a harmadik kiadást már Zichy Mihály 1850-es években készült erotikus rajzaival illusztrálták.

Zichyt a magyar művészettörténet-írás a romantika művészei közé sorolja, annak a romantikának festői, rajzolói közé, akik a 19. század közepén még mindig a bécsi biedermeier naiv leíró, idilli-maradi modorának befolyása alatt álltak. Ha egy 19. századi magyar képzőművész életrajzát olvassuk, szinte közhely, hogy Bécsben és/vagy Münchenben tanult – ez igaz Zichyre is, aki 1844-ben lett a bécsi Ferdinand Georg Waldmüller magántanítványa.

Mit tehet hát a képzőművész, ha ki szeretne törni ebből az elavultnak és túlhaladottnak számító formavilágból? Fordulhat például más tematika, kevésbé előtérben lévő témák felé. Az 1800-as évek közepi Magyarországon kevés festő készített például erotikus tartalmú, a testi szerelmet bemutató alkotásokat. Zichy erotikus sorozata sem idehaza készült, hanem Oroszországban, ahova a művész a korábban már említett Waldmüller ajánlásával még 1847-ben került. Amellett, hogy a cár unokahúgának rajztanára lett, I. Miklós a család mindennapjainak és az udvar jelentős eseményeinek megörökítésével is megbízta a magyar festőt, aki 1855-től dessin grivois, vagyis pajzán rajzoknak nevezett műveket is készített. Hogy mindezt saját gyönyörűségére is tette volna, annak ellentmond, hogy modelljei a cári udvarból és az arisztokraták szeretői közül kerültek ki, bár maga a művész is felismerhető néhány ábrázoláson. A rajzok – ahogy több helyen is olvashatjuk – „belső használatra” készültek a cári udvar számára.

Az erotika, mint a képzőművészet tárgya már az ókori Görögországban és Rómában is megjelenik, hogy aztán a kora keresztény és középkori művészetből – természetesen – teljességgel száműzessék. Az újkori festészet történetében, a reneszánsz idején viszont mitológiai tematikához kapcsolódva, újra megjelennek az aktok. Miután a görög-római mitológiát gyakran színesítik erotikus szerelmi közjátékok, nem keltett „feltűnést”, sőt, természetessé vált, ha egy-egy ilyen alkotáson valamelyik isten vagy istennő ruhátlanul jelent meg.

A Zeuszról szóló történetek jelentős részében olvashatunk arról, hogy a görög főisten, furfangos módon más élőlények testébe bújva tette megáévá az előle többé vagy kevésbé menekülni akaró istennőket és földi halandókat. Tiziano és Correggio képein már-már zavarba ejtő az az erős szexualitás, amely a képen szereplő istennő és az elváltoztatott alakban megjelenő isten szerelmét jellemzi. Correggio Danaét ágyában félig ülő, félig fekvő pózban festette meg, a testét takaró leplet egy szárnyas alak húzza le, hogy az aranyeső alakjában érkező Zeusz magáévá tehesse. Hasonlóan érzéki a festő Inakhosz, argoszi király lányának, Iónak és az ezúttal sötét felhővé változott Zeusznak az egyesülését ábrázoló műve.

Romek Dóra teljes cikke a Múlt-kor magazin tavaszi számában olvasható

/Forrás/


10 tény az SS-ről

1. A védőosztag névre hallgató Schutzstaffelt, az SS-t 1925-ben hozták létre, hogy ellássa Hitler személyes védelmét. Az SS hamar túlnőtt a testőrség keretein, és szervezetei a náci párton, a rendőrségen és a titkosszolgálatokon keresztül behálózták az egész német államot.

2. Bár a testület neve védőosztag volt, kezdetben az SS tagok csak egy ún. SS-tőrrel voltak felfegyverezve.

3. Az SS feje, Heinrich Himmler a szlávokat leigázó I.(Madarász) Henrik német király reinkarnációjának tartotta magát.

4. Az SS tagok felett nem ítélkezhettek az állami bíróságok.

5. Az SS vezetők halálfejes ezüstgyűrűt hordtak.

6. Az SS-be csak árjabizonyítvánnyal lehetett belépni, amely igazolta, hogy a jelentkező 1800. január 1-ig visszamenőleg nem rendelkezik zsidó felmenőkkel.

7. Egy házasság előtt álló SS-tagnak igazolnia kellett menyasszonya árja származását és kérelméhez a leendő ara fürdőruhás képét is csatolnia kellett.

8. Az SS tagokkal szemben általános elvárás volt, hogy ne kötődjenek egyetlen vallásos intézményhez sem. Kereszteléseken és temetéseken a papok nem jelenhettek meg.

9. Az SS-vezér Heinrich Himmler azt remélte, hogy a háború után az egész SS-t egy vegetáriánus, alkohol- és nikotinfüggőségtől mentes szervezetté teheti.

10. Az SS bevetési csoportjai, az ún. Einsatzgruppék fél év alatt közel félmillió zsidót mészároltak le a Szovjetunió megszállt területein. Vérengzéseiket többnyire lőfegyverrel követték el.

Forrás

Az UNICEF története

Az UNICEF jelszava:
A GYERMEKEK MINDENEK ELŐTT!


'Nemes céljaink eléréséhez néha nem árt egy kis rámenős arcátlanság. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF első főigazgatójának, Maurice Pate-nek, világos és életbevágó cél lebegett a szeme előtt, amikor 1947-ben néhány soros levelet írt az amerikai külügyminiszternek: '100 millió dollárra van szükségem, hogy 6 millió gyereknek egy pohár tejet és egy darab kenyeret adhassak.' Pate megkapta a pénzt, és így az UNICEF segíthetett a háború utáni Európában fagyoskodó, éhező és beteg gyerekeken.' - így emlékezett vissza az UNICEF első éveire és feladataira Sir Peter Ustinov, a nemrég elhunyt Oscar-díjas angol színész és író, az UNICEF jószolgálati nagykövete, aki 3 évtizeden keresztül állt a gyermekek szolgálatában. A szervezet céljai nem változtak azóta sem. Az UNICEF ma is pártatlanul és megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a világ legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekeinek. A II. világháború után, a romokban heverő Európában a lakosság éhezett, hiány volt alapvető gyógyszerekből, összeomlott az egészségügyi ellátás. Győztes és legyőzött egyaránt segítségre szorult. Az ENSZ tagállamai a gyerekek szenvedéseinek enyhítésére döntöttek 1946. december 11-én, a Közgyűlés első ülésszakán, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermeksegélyalapjának, az UNICEF-nek a létrehozásáról.

Az első évtized (1946-1956) 1947-ben, amikor az UNICEF ténylegesen megkezdte tevékenységét, Európában katasztrófális volt a helyzet az élelmezés terén. A szarvasmarha állomány nagy részét levágták, hogy az emberek húshoz jussanak. Szinte teljesen eltűnt a tej, a gyerekek növekedését biztosító legfontosabb fehérje és kálcium forrás. Az UNICEF ekkor a következő területeken nyújtott segítséget Európában:

Élelmezés
Olcsó és tápláló élelmet szállított, s megpróbálta biztosítani, hogy minden gyerek naponta egyszer meleg ételhez jusson az iskolában. A kanalat és a tányért a gyerekek vitték magukkal, a szétosztásról helyi egyházi és szülői szervezetek gondoskodtak. Európa kormányai 6 millió gyermeket tudtak élelmezni az UNICEF segítségével.

Egészségügy
A háború után a tuberkulozis és a nemi betegség jelentette a legnagyobb veszélyt a leromlott egészségi állapotú gyerekekre nézve. A Svéd Vöröskereszttel közösen mintegy 20 millió gyereket vizsgált meg alig három év alatt az UNICEF, majd 10 millió gyerek számára biztosította a BCG oltást. Penicillin adásával pedig hamarosan felére csökkentették a nemi betegségek miatti halálozást.

Magyarországon
1947-ben az UNICEF Budapesten is irodát nyitott. Tejport, ruhát és penicillint szállított az iskoláknak, a kórházaknak és különböző gyermekintézményeknek, malária (!) és vérhas elleni kampányokat szervezett. Az irodát azonban 1949-ben politikai okokból bezáratta a kormány, deklarálva, hogy nincs többé az UNICEF segítségére rászorulva.

Az 50-es évek elején lassan konszolidálódott a helyzet Európában. Bár sokan úgy gondolták, hogy így megszűnik az UNICEF mandátuma, a szegény, ún. fejlődő országok felhívták a figyelmet arra, hogy az Európán kívül élő gyerekeknek igen sanyarú a helyzete. Így az ENSZ tagállamai 1953-ban hozzájárultak az UNICEF szervezetének véglegesítéséhez.
A Gyermekalap ezt követően tevékenységét elsősorban az ázsiai, afrikai és dél-amerikai gyermekeket sújtó problémák megoldására összpontosította. Ezek közül talán a legégetőbbek a több száz millió embert fenyegető fertőző betegségek és a járványok, így a TBC, a malária, a lepra stb.

A második évtized (1956-1965) Az UNICEF egyre több országban indított egészségügyi, táplálkozási, oktatási programokat. A kedvezményezettek körébe a gyerekeken kívül az anyákat is bevonták. Az UNICEF a kormányokkal való együttműködés mellett fontosnak tartotta, hogy a helyi közösségek is beleszólhassanak saját sorsuk alakításába. 1965-ben az UNICEF-nek ítélték a Béke Nobel-díjat.

A harmadik évtized (1966-1975) Etiópia, India, Nigéria, Pakisztán. Természeti katasztrófák és polgárháborúk egész sora teszi próbára a világszervezetet. Az élelem mellett az egészséges ivóvízre van a legnagyobb szükség az életben maradáshoz. Ekkor indul az UNICEF vízprogramja. Nagyértékű kútfúró berendezéseket és olcsó pumpás kutakat szállítanak a katasztrófák sújtotta területekre.

A negyedik évtized (1976-1985) Az UNICEF kampányt indít a gyermekhalandóság radikális csökkentésére. A védőoltások bevezetése, a szervezet kiszáradását megakadályozó rehidráló só (a hasmenéses kiszáradás következtében bekövetkező halál ellen) használatának elterjesztése, a csecsemők szoptatásának támogatása és növekedésük rendszeres ellenőrzése olyan olcsó programok, amelyek gyermekek millióinak életét mentik meg. A világ politikusai egyre inkább odafigyelnek a gyerekek problémáira. Az ENSZ 1979-et a Gyermekek Nemzetközi Évének nyilvánítja. Ekkor kezdődik meg a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény kidolgozása.

Az ötödik évtized (1986-1995) A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 1989-ben nyerte el végső formáját. Elfogadásával a felnőttek a társadalom önálló, de különleges védelemre szoruló tagjaiként ismerték el a gyerekeket.
1990 szeptemberében az UNICEF kezdeményezésére 71 ország állam- és kormányfője csúcstalálkozón vett részt New York-ban, melynek napirendjén a világ gyermekeinek helyzete szerepelt. Az értekezleten résztvevő politikusok ambiciózus célok elérésére vállaltak kötelezettséget a 2000. év végéig, pl. arra, hogy egyharmaddal csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóságot, felére csökkentik az alultáplált gyermekek számát, biztosítják, hogy az iskoláskorú gyerekek iskolába járhassanak, biztosítják, hogy mindenki egészséges ivóvízhez juthasson, segítséget nyújtanak a különlegesen nehéz helyzetben lévő (pl. utcagyerekek, gyerekmunkások) gyermekeknek.

Az 1990-es évek elején radikális társadalmi és gazdasági változások mentek végbe a közép- és kelet-európai országokban. Az UNICEF csaknem fél évszázad elteltével kénytelen programjaival visszatérni Európába, hogy figyelemmel kísérje és befolyásolja a közép- és kelet-európai gyermekek sorsának alakulását. Irodát nyit Albániában, Romániában, Oroszországban és Ukrajnában, 2002-ig kutatási programokat és mintaprojekteket finanszíroz Közép-Európában.

A hatodik évtized (1996-tól napjainkig) Bár az 1990-ben kitűzött célokat nem sikerült maradéktalanul elérni, a programjait a gyermekjogi egyezményhez igazítva, az UNICEF számos konkrét eredményt könyvelhetett el a XX. század utolsó évtizedében. Nőtt a gyemekek életben maradási esélyeit jelentősen javító immunizáció, a speciális szúnyoghálók és a rehidráló só használatának aránya.

Az ENSZ Gyermekalap céljai

Az UNICEF tevékenysége során elősegíti a gyermekek életben maradásához és fejlődéséhez szükséges alapvető jogok, így az egészségügyi alapellátás, a tiszta ivóvíz, az alapfokú oktatás, a gyermekek jogaira vonatkozó információk, háborúkban és természeti katasztrófákban gyorssegély és a lelki traumák kezelésének biztosítását.

Szervezeti felépítés

Az UNICEF az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) része. Az egyetlen olyan ENSZ szerv, amelynek kizárólagos célja a gyermekek helyzetének javítása,jogaiknak védelme.
Önálló költségvetése és saját programja van.

Az élén főigazgató áll, akit az ENSZ főtitkára nevez ki.


A gyermekvédelmi stratégiákkal, programokkal és a költségvetéssel kapcsolatos döntéseket a Végrehajtó Tanács (Executive Board) hozza. Ez 36 kormány képviselőiből áll, tagjait 3 évre választja az ENSZ Közgyűlés Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC).
Az UNICEF központja New York-ban van. Emellett 8 regionális iroda működik, az európai Genfben. Azokban az országokban, ahol az UNICEF-nek programjai vannak, helyi irodák működnek.

A szervezet több mint 7000 alkalmazottat foglalkoztat, tízből 9 munkatárs nem a központokban, hanem a programok helyszínén dolgozik. Az ENSZ szervei közül itt a legjobb a nők aránya, meghaladja a 40%-ot.

Költségvetés

Az UNICEF gyermekprogramjait kizárólag kormányok önkéntes hozzájárulásaiból és adományokból (magán- és vállalati) finanszírozzák. A szervezet bevételeinek 2/3 részét a kormányok éves felajánlásai teszik ki, 1/3-a pedig a privát szektorból (adományok, képeslapeladás) származik. Ez utóbbi előteremtésében meghatározó szerepük van az UNICEF Nemzeti Bizottságainak, melyek civil szervezetként működnek a világ iparilag fejlett országaiban, köztük Magyarországon is.

A Gyermekalap évente több mint 2 milliárd dollárból gazdálkodik, melynek 93%-át közvetlenül a gyermekprogramok végrehajtására költi.

Aki többet szeretne tudni, annak ITT egy nagyon jó doksi.

www.unicef.org

Mona Lisa kiszabadult

A Google-n a Nemzeti dal

Más műtárgyak mellett immár a Nemzeti dal kéziratát is megnézhetitek a Google virtuális múzeumában, amelyhez ma csatlakozott az Iparművészeti Múzeum (IMM) és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) is. A Google csak az ötletet és a technológiát adja, tartalommal a múzeumok töltik fel az oldalt.

MTI

A Google Art Projecthez ma újabb 30 múzeum csatlakozott, így a honlapon már több mint 40 ország 200 gyűjteményének 40 ezer műtárgya tekinthető meg – mondta el a Google Magyarország vezetője.

A weboldalra annak 2012 áprilisi indulása óta 20 millióan látogattak el, eddig 300 ezer felhasználó készítette el saját virtuális gyűjteményét az ott található műkincsekből. A világ legnagyobb virtuális kiállításához a Google csak az ötletet és a technológiát adja, tartalommal a múzeumok töltik fel az oldalt.

A Google Art Projecten már 2012 óta elérhető a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria számos műkincse; a PIM és az IMM csatlakozásával a négy budapesti gyűjtemény összesen 350 műtárgya tekinthető meg a honlapon.

Google virtuális múzeumába 49 műtárgy digitalizált képét töltötték fel – közölte E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Arra törekedtek, hogy minden tárgytípusból ízelítőt adjanak, a PIM gyűjteményében ugyanis a kéziratokon, könyveken túl fontos relikviák, fotók, az írók személyes tárgyai is megtalálhatók.

A főigazgató kiemelte, hogy a Google Art Project segítségével a magyar irodalom határon túl élő olvasói is megtekinthetik a közzétett tárgyakat, ez talán még a gyűjteményezést is segítheti. E. Csorba Csilla kiemelte Petőfi Sándor Nemzeti dalának kéziratát, amelyet műtárgyvédelmi okokból a hetvenes évek közepe óta nem állítanak ki. A kinagyítható, digitális képen most jól látható, hogy a vers milyen javításokon keresztül nyerte el végső alakját.

Feltöltötték Petőfi egyetlen fennmaradt fotóját is, míg Jókai Mórról egy 1892-es felvétel került fel a honlapra. Valódi érdekesség Ady Endre Kocsiút az éjszakában című versének kézirata és Márffy Ödön Csinszka-portréja is – jegyezte meg E. Csorba Csilla, hozzátéve: mostantól digitálisan elérhető József Attila Thomas Mann üdvözlése című költeményének kézirata és javított gépirata is.

Takács Imre, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója elmondta, hogy gyűjteményükből 21 művész 103 alkotását töltötték fel. Különleges alkotás például Francesco Avelli és Giorgio Andreoli 1520 körül készült, mitológiai jelenetet ábrázoló itáliai majolika tálja, ahogy Jan van Roome hasonló korú flamand kárpitja is soha nem látott részletgazdagságban vizsgálható digitálisan.

II. Rudolf császári udvarában készült Jan Vermeyen násfás serlege, míg a magyar vonatkozású feltöltött műkincsek között Takács Imre Rippl-Rónai József Vörösruhás nő című, a művész felesége által hímzett kárpitját említette meg.

Serfőző Szabolcs, az IMM digitalizálási projektjének vezetője elmondta, hogy a múzeumsaját digitális kollekciójában jelenleg mintegy 3000 műtárgy található, ezekből a Google Art Projectben egy kedvcsináló válogatást mutatnak be.

Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-google-n-a-nemzeti-dal/

Ami velünk történik holnap már történelem

Sokszor érzem úgy, hogy a történelem részese vagyunk, hiszen, ami ma megtörténik, az holnap már múlt, pár év múlva szinte történelem. Nem rég volt egy történelmi esemény: pápaválasztás és lett egy új pápánk, de hagyom, hogy inkább a HVG cikke meséljen helyettem. :)

HVG CIKKE

Az egész teremtett világ, de különösen a szegények, elesettek őrzése Róma püspökének feladata; a pápának ezt az alázatos, hitben gazdag szolgálatot kell szem előtt tartania - mondta szentbeszédében az új katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilika lépcsőjén rendezett szentmisén. Ferenc pápa megáldotta a Szent Péter téren összegyűlt mintegy százezer embert, majd kíséretével fél tizenkettő körül visszavonult a Szent Péter bazilikába, ahol fogadta a beiktatásán megjelent politikai vezetőket, köztük 31 államfőt és 11 miniszterelnököt.

Kedden délelőtt kezdődött meg az új katolikus egyházfő, Ferenc pápa beiktatási szertartása a Szent Péter-bazilika főoltáránál kedden délelőtt. A pápa először a keleti egyházak pátriárkáival Szent Péter apostolnak a bazilika főoltára alatti sírjánál imádkozott. A Szent Péter-bazilikában csak a bíborosok álltak fehér miseruhában az oltár körül. A bazilikából a pápa és a bíborosok kivonultak a Szent Péter térre, ahol a bazilikához vezető lépcsőn felállított szabadtéri oltárnál koncelebrálták a szentmisét.

Felhúzták Ferenc ujjára a pápai halászgyűrűt

A mise kezdetén Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros a pápa vállára helyezte a palliumot, a bíborosi testületet vezető Angelo Sodano pedig felhúzta a ujjára a pápai halászgyűrűt. A pallium ugyanaz, amelyet még XVI. Benedek pápa viselt. A gyűrűt az 1963-ban megválasztott VI. Pál pápa számára készítették, de ő nem hordta.

Fotó: AFP / Alberto Pizzoli

A misét a pápa az egyház 180 tagjával koncelebrálta: bíborosokkal, közöttük Erdő Péter esztergom-budapesti érsekkel, a pátriárkákkal, valamint José Rodríguez Carballo ferences legfőbb elöljáróval és Adolfo Nicolas jezsuita generálissal. Az oltár baloldalán a keresztény egyházak küldöttségei foglaltak helyet, jobbra az állami delegációk. Az oltárral szembeni első sorokban a zsidó és muzulmán küldöttségek ülnek. A Szent Péter teret zsúfolásig megtöltő tömeg csendben imádkozva követi a misét.

Szent Józsefről beszélt

Ferenc pápa köszönetét fejezte ki, hogy első nyilvános szentmiséjét Szent József, Jézus nevelőapja ünnepén mutathatja be. Emlékeztetett arra, hogy elődje, XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) névnapja is e napon van, és kérte, hogy a hívek vegyék körül őt imádsággal, szeretettel. Köszöntötte a bíborosokat, a püspököket, a papokat, a diakónusokat, a szerzeteseke, az apácákat és minden világi hívőt. Külön megköszönte a keresztény egyházak, a zsidó és egyéb vallási közösségek képviselőinek jelenlétét. Üdvözölte a megjelent állam- és kormányfőket, a külföldi küldöttségeket és a diplomáciai testületet.

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

Olasz nyelven elmondott beszédében arra az evangéliumi szakaszra utalt, amelyet ősi hagyomány szerint görögül, az evangélium eredeti nyelvén olvasott fel egy görög diakónus. Szent József feladata az volt - mondta -, hogy "kustos" (védelmező) legyen, védje, oltalmazza Máriát és Jézust. Ez kiterjed az egész egyházra, őrzi és védelmezi Krisztus misztikus testét, az egyházat, amelynek a Szent Szűz az előképe.

Szent József alázattal, csendben, teljes hűséggel gyakorolta a rá bízott feladatot, Mária és Jézus védelmezését akkor is, amikor nem értett meg mindent - hangsúlyozta a pápa. Törődéssel és szeretettel kísérte őket, a betlehemi születés, a zaklatások, az egyiptomi menekülés idején, Jézus eltűnésekor és megtalálásakor a jeruzsálemi templomban, a názáreti házban eltöltött évek alatt, amikor fiát az ácsmesterségre megtanította. Szent Józsefben azt a példát kell látni, hogy miként válaszolhatunk Isten hívására: készségesen, nyitottsággal - mondta.

"A hatalom mindig szolgálat"

"Nem ember által épített házat akar az Úr, hanem maga építi a házat élő kövekből, a Szentlélek segítségével" - jelentette ki tapssal többször megszakított szentbeszédében. "Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra, a környezetre és minden élőlényre, különösen az elesettekre, a szegényekre" - folytatta.  A hatalom mindig szolgálat, a pápa szolgálata, hogy megőrizze Isten népét - mondta a katolikus egyházfő. Arra kérte a világ gazdasági és politikai vezetőit, hogy ők is legyenek a teremtett világ őrzői.

Fotó: AFP / Gabriel Bouys

"Mindent az ember őrzésére bíztak. Ha az ember nélkülözi ezt a felelősséget, nem törődik a teremtett világgal és testvéreivel, akkor a pusztítás kerül előtérbe. Sajnos minden korszakban vannak olyan emberek, mint Heródes, akik "az ember arcát lerombolják, eltorzítják". Nem szabad megengedni, hogy a pusztítás és a halál erői fenyegessék a világot. De ahhoz, hogy az ember a világot megoltalmazza, saját szívét is meg kell tisztítania. "A gyűlölet, a gőg és az irigység beszennyezi az életet" - mondta a pápa.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad félni a jóságtól és a gyengédségtől. Hozzátette: csak aki szeretettel és gyöngédséggel szolgál, az tud megőrizni. Hangsúlyozta, hogy a gyengédség nem a gyengeség, éppen ellenkezőleg, az erős lélek jele. "Csak aki szeretettel szolgál, az tud védelmezni" - hangsúlyozta péteri szolgálatának megkezdésekor elmondott szentbeszédében Ferenc pápa.

Fotó: AFP / Alberto Pizzoli

Egyszerű fehér miseruha

Ferenc pápa egyszerű fehér miseruhában mutatta be a szentmisét. Ezt az eseményt helytelenül nevezik beiktatásnak, mert nincs olyan földi tekintély, aki a pápát "beiktathatná". Székfoglalónak sem lehet nevezni, mert Róma püspökének széke a Lateráni Bazilikában van, ahol Ferenc pápa néhány hét múlva ünnepélyes szentmisét fog bemutatni. A keddi esemény helyes megnevezése ezért: Róma püspöke péteri szolgálatának megkezdése.

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

A pápa először a keleti egyházak pátriárkáival Szent Péter apostolnak a bazilika főoltára alatti sírjánál imádkozott. Elővették a még hétfőn az apostol sírjánál elhelyezett pápai jelvényeket, a palliumot és a halászgyűrűt.

Fotó: AFP / Vincenzo Pinto

Székfoglalási miséje előtt Ferenc pápa fehér színű nyitott autóval körbejárta a zsúfolásig megtelt Szent Péter teret. Amikor a jármű feltűnt a téren, a tömeg üdvrivalgásban tört ki. Olaszok és külföldiek zászlóikat lobogtatták. "Viva il papa!" (Éljen a pápa!) – kiabálták. Az egyházfő a nem páncélozott terepjárón állva üdvözölte az őt éltető tömeget, s elődeinél hosszabb kört tett a téren.

Mosolygós pápa

A tömegben az autó többször megállt, a pápa leszállt és személyesen adta áldását gyerekekre és egy betegre is, aki kerekes székről nyújtotta felé a kezét. A biztonsági emberek igyekeznek követni a pápát, aki maga döntötte el, hol kíván megállni és leszállni a járműről. A terepjárón a pápa mellett volt Alfred Xuareb, XVI. Benedek személyi titkára és Sandro Mariotti, a nyugalmazott pápa volt inasa is.

Fotó: AFP / Gabriel Bouys

A mosolygós pápa a kezével integetett a hívőknek és többször is azt mondta olaszul, hogy Ciao! (Szervusztok!) "Messziről jöttél, de máris meghódítottál bennünket!" – olvasható az egyik magasba tartott transzparensen. A térről a pápa a Szent Péter-bazilikába ment, ahol megkezdődik a beiktatási szertartás.

A tömeg órákkal a szertartás kezdete előtt elindult a térre. A római metró fél hatos üzembe állásakor emberáradat várakozott az állomásokon, hogy eljusson a Szent Péter térhez közeli megállóba.

Esernyő nélkül

"Végre esernyő nélkül látjuk a pápát!" – mondták a napsütésben a Szent Péter tér felé siető emberek, akik a pápává választás estéjén esőben ünnepeltek.

Fotó: AFP / Vincenzo Pinto

A katolikus egyház új vezetője kedd reggel telefonon keresztül szólt az argentin hívőkhöz, akik a Buenos Aires-i Plaza de Mayo téren gyűltek össze. "Együtt haladjunk! Vigyázzunk egymásra! Az Úr jó és mindig megbocsát! Ne féljetek!" – mondta II. János Pál beiktatási beszédének ismert mondatát idézve. A pápa 8 óra 50 perckor elhagyta a vatikáni Szent Márta-házat és nyitott terepjáróval körbejárja a Szent Péter teret.

Forrás: http://hvg.hu/vilag/20130319_Hataemas_a_tomeg_Ferenc_papa_megerkezett

10 tény a fogmosás történetéről

1. Az ókori egyiptomiak porrá zúzott ökörpatából, égetett tojáshéjból, mirhából és vulkáni hamuból álló „fogkrémmel" tisztították fogaikat.

2. A rómaiak a lerakódások hathatósabb eltávolítása végett „varázsporukba" zúzott osztriga héjakat és csontokat kevertek.

3. A fogkefe történetének gyökerei az ókori Babilóniába nyúlnak vissza, ahol fogtisztítás gyanánt fadarabkákat rágtak az emberek.

4. 800 évvel ezelőtt a kínaiak megalkották a fogkefe ősét: bambuszból vagy elefántcsontból készített nyélre – sörte gyanánt – vaddisznó szőröket erősítettek. A kínai fogkefe prototípusai a középkorban jutottak el Európába.

5. Európában a fogkefék sörtéit leginkább lószőrből készítették. Úgy tartották, hogy a vaddisznószőr túl erős és felsérti az ínyt.

6. A 18. század végén egy angol úriember, bizonyos William Addis a börtönben ülve alkotta meg a modern fogkefék ősét. Egy csontnyélbe lyukakat fúrt, majd disznószőrt húzott át rajtuk és megkötötte a szálakat.

7. William Addis fia az 1860-as évek végére már automatizált gyártósoron 29 fajta fogkefét készített.

8. Az 19. században az olcsóbb fogkefék sörtéit disznószőrből, a drágábbakat borzszőrből készítették. 1938-ban kitört a "sörteforradalom", innentől kezdve az állatszőröket nejlonra cserélték.

9. A fogmosás igazán a második világháború után kezdett elterjedni az USA-ban, mivel a hadseregben a rendszeres fogpucolás a katonai "tízparancsolat" része volt. A hazatérő bakák ettől a szokásuktól már otthon sem váltak meg.

10. Az első elektromos fogkefét Svájcban készítették el, és 1939-ben dobták piacra nem nagy sikerrel. Tömeges elterjedésük az 1980-as évek végén kezdődött.

Forrás

Szent Patrik napja

Szent Patrik napja (írül Lá ’le Pádraig vagy Lá Fhéile Pádraig) évente tartott ünnep Szent PatrikÍrország egyik védőszentje tiszteletére, az íreknemzeti ünnepeMárcius 17-én tartják, azon a napon, melyen a hagyomány szerint Patrik meghalt.

Munkaszüneti nap Észak-ÍrországbanÍrországbanMontserratban és Newfoundland és Labrador kanadai tartományban. Kanada többi részén, azEgyesült KirályságbanAusztráliábanÚj-Zélandon és az Egyesült Államokban sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap. (Forrás: wikipédia)

BUDAPESTEN ÍGY ÜNNEPELTÉK SZENT PATRIK NAPJÁT!