Válságtörténelem 2. rész

A világ talán leghíresebb vagy leghírhedtebb válsága

Nagy gazdasági válság (1929-33)

Az első világháború után Európa gazdasági fejlődése lelassult, míg a világgazdaság vezetését az USA vette át, azonban nem volt tisztában a megváltozott gazdasági szerepével. Míg gyakorlatilag az egész világ az USA rövidlejáratú kölcsöneitől függött, ő továbbra is a belső piacaira koncentrált, és folyamatosan változtatta a hitelpolitikáját.1928-ban egy nagymértékű hirtelen kamatemelés hatására az USA-ba áramlott a tőke, erre válaszul azonban a többi országban is emelték az alapkamatot, ami deflációhoz vezetett. A helyzetet az 1929-ben kezdődő gazdasági recesszió mélyítette el. Világszinten túltermelés alakult ki, hatalmas mennyiségű cikk vált eladhatatlanná. Ezt követte a részvénypiac összeomlása, a New York-i tőzsdén eladási láz tört ki, arészvények árfolyamai zuhanni kezdtek. Bankok, vállalatok mentek csődbe, a gyárak csökkentették a termelést, ami elbocsátásokkal járt együtt, ez pedig munkanélküliséghez vezetett. Ez csökkentette a keresletet, így visszaesett a termelés. A válság elhúzódott, s több mint 4 évig tartott, mire sikerült megtalálni a megfelelő válságkezelő programot (Roosevelt elnök nevéhez köthető New Deal). Ennek keretében bankzárlatot rendeltek el (tartva attól, hogy az emberek megrohanják a bankokat), a bankok újbóli megnyitását engedélyhez kötötték, hogy így állítsák helyre a bankokkal szembeni bizalmat. Megtiltották az arany kivitelét az országból, valamint az inflációs politika jegyében a dollár árfolyamát leértékelték, és elszakították az aranyalaptól. Továbbá feladták a szabad versenyt, a „láthatatlan kéz” politikáját a cselekvő állam koncepciója váltotta fel. Keynes, híres brit közgazdász nevéhez köthető ez a gazdaságpolitika, melynek keretében az államnak foglalkoztatóként kell megjelennie a piacon, mégpedig azokon a területeken, amik nem terhelik a piacot. Ilyenek például az infrastruktúra, hadiipar és a szolgáltató ipar. Az USA-nak és a világnak körülbelül az évtized végére sikerült teljes mértékben kilábalnia a válságból. Ugyanakkor az alábbi ábráról leolvasható, hogy a Dow Jones index már a válság kirobbanása után 2,5 évvel elérte mélypontját (ami a csúcsponttól számítva közel 90%-os esés volt. /forrás/