Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

10 tény az arab-izraeli háborúkról

1. Az arabok és Izrael közti konfliktus a 20. század eleje óta folyik változó intenzitással hadi, politikai és gazdasági síkon. A szembenállás gyökerei - a cionista mozgalom és az arab nacionalizmus megszületésével - a 19. század végére nyúlnak vissza.

2. 1956-ban a szuezi válság idején az izraeli támadásért cserébe a francia kormány atomtechnológiát ajánlott a zsidó államnak.

3. Egy katonai próbaalakulattal 1959-ben végrehajtott kutatás eredményeképpen az izraeli katonák vízadagját napi egy literről óránként egy literre emelték. A bevetésen lévő alakulatok így elkerülhették a napszúrás és a kiszáradás okozta sokkot, állóképességük pedig jelentősen javult.

4. Az 1967-es hatnapos háborút megelőzően az izraeli hírszerzés kiderítette, hogy az egyiptomi légierő reggel 7.45-kor a legsebezhetőbb. A műszakváltás miatt ugyanis ekkor az összes gép egyszerre a földön tartózkodott.

5. Hogy észrevétlenek maradjanak az Egyiptom elleni légicsapásban, az izraeli vadászgépek 640 km/h sebességgel haladtak, és nem emelkedhettek 30 méternél magasabbra.

6. Az izraeli haderő által végrehajtott 1967-es megelőző csapás manapság a világ katonai egyetemein tananyagként szerepel.

7. A szíriai haderő, hogy katonáit a napsugárzástól védje, eukaliptusz fák tövében helyezte el tüzérségi bunkereit a Golán-fennsíkon. Az izraeli hírszerzés az információ birtokában viszont pontosan tudta, hol vannak a lőállások.

8. A Golán-fennsíkon megvívott bunkerháborúban az izraeliek által használt UZI 9mm-es géppisztoly hatékonyabb volt a szíriaiak által használt AK-47-esnél: könnyebb és testhezállóbb volt, gyorsabban lehetett utántölteni.

9. 1973-as konfliktus idején azért nem rendelt el megelőző csapást Golda Meir miniszterelnök asszony, mert az izraeli titkosszolgálat nem volt minden fontos információ birtokában.

10. Az 1973-as  jóm kippúri háborúban az izraeli hadsereg - történelmében először - az atomtöltetek bevetését is fontolóra vette.

Forrás

Kalendárium

1987. február 22.

Meghal Andy Warhol

Andy Warhol a Pop Art művészeti mozgalom egyik vezéralakja (Roy Lichtenstein, Jasper Johns és Robert Rauschenberg társaságában). Minden kortársánál többet tett azért, hogy eltűnjék a határ az elit- és a tömegkultúra között. Legismertebb munkái fogyasztási cikkeket ábrázolnak, mint például a Campbell leveskonzerv doboza. Új megközelítésben kezdte el vizsgálni a sztár fogalmát, amikor megfestette Elvis vagy Marilyn Monroe portréját, és akkor, amikor együtt dolgozott a Velvet Underground együttessel. Avantgárd filmjeiben álsztárokat léptetett fel, akik a Billy Name, Holly Woodlawn vagy Ultra Violet névre hallgattak. Warhol maga is védjeggyé vált, fehér haja és kifejezéstelen arca a modern művészet nemzetközileg elismert szimbóluma lett. /forrás/

 

 • Andy Warhol Museum
 • Warhol Alapítvány
 • Zöld Coca-Cola Üvegek
 • Warhol a Sulineten
 • A POP-ART világa
 • Andy Warhol polaroidjai
 • 540 éve született Kopernikusz

  Megihletett a Google mai Doodle-je: https://www.google.hu/

  network.hu

   

  "Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét, akiben nyugszik a legfőbb boldogság és minden jó" – (Kopernikusz)

   

  A napközéppontú (heliocentrikus) világkép kidolgozója, Nikolaus Kopernikusz a lengyelországi Toruńban született. Hírnevét annak köszönheti, hogy megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét. Kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül forog, a mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez ezt nevezzük heliocentrikus világképnek Munkájának hatását nehéz lenne túlbecsülni, hiszen először emelte ki a Földet a világmindenség középpontjából, és helyezte el azt a valóságnak megfelelően

  1473. február 19-én született a lengyelországi Torun városában. Családja rézkereskedéssel foglalkozott, neve is erre utal, mivel a Koper a latin cuprum (réz) szóból származik, a nik pedig lengyelül foglalkozást jelentő képző. 10 éves korától — édesapja halálát követően — nagybátyja gondoskodik róla. Lucas Watzelrode fromborgi kanonok unokaöccsét a humanista reneszánsz szellemének megfelelően sokoldalú műveltséghez juttatja, így támogatása lehetővé teszi, hogy pártfogoltja 33 éves koráig folytassa tanulmányait.

  A csillagászattal először a krakkói Jagelló Egyetemen találkozik, ezután itáliai egyetemeken tanul jogot, orvostudományt és egyházjogot. A bolognai egyetemen csillagászati észleléseket is végez Domenico Maria di Novaraval, aki szintén felismeri a földközéppontú (geocentrikus) világrendszer tarthatatlanságát. Ekkor kezdi el foglalkoztatni a világrendszerek kérdésköre, de igazi reneszánsz ember révén sok más is leköti figyelmét. Hazatérte után nagybátyjának háziorvosa, de szegényeket is gyógyít. Arcképfestő, költő, görögből és latinból fordít, sőt egy értekezést is ír a pénzverés fortélyairól.
  Kopernikusz, a csillagász a fromborki székesegyház egyik négyszögletes tornyában berendezett otthonában már csak a heliocentrikus rendszer foglalkoztatja Több mint húsz év hosszú munkájával dolgozza ki részletekbe menően a heliocentrikus világképet. Ebben segítségére van saját, korábbi gondolatainak kéziratos formában terjedő rövid esszenciája. Ez a "Nicolai Copernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis Commentariolus" (Nicolaus Copernicus Kis Kommentárja az égi mozgásokra vonatkozó, saját maga által kidolgozott hipotézisekről) hangzatos címet viseli. Sokáig ismeretlen volt, csak 1878-ban került elő. Ebben mindössze 12 oldal terjedelemben foglalja össze először hét alaptételét.

  network.hu

   


  Elismerést szerez vele, amit jól mutat, hogy a X. Leo pápa meghívja a naptárreform előkészítéséhez. Kopernikusz elutasítja, mert szerinte még nem ismert eléggé a Nap és a Hold mozgása, a tervezett reformból nem is lesz semmi. Érdekes módon mégsem váltott ki elképzelése olyan heves ellenérzéseket az egyházi körökben, mint Galilei és Giordano Bruno. Igaz utóbbiak széles körben terjesztették tanaikat, míg Kopernikusz inkább csak tudományos körökben.

  Kopernikuszon kívül mások is eljátszottak hasonló gondolatokkal. Ám vitathatatlanul ő volt az első, aki a heliocentrikus elméletet jóslatait összhangba tudta hozni a megfigyelési adatokkal. Munkájával mégis forradalmi változásokat indított el a világról alkotott ismereteink terén.

  network.hu

  Gondolatai Európa-szerte élénk visszhangot váltottak ki. Kopernikusz nekilátott, hogy téziseire alapozva részletesen kidolgozza az egyes égitestek mozgásait. Bár az alapfeltevések tökéletesek voltak, Kopernikusz világképe majdnem olyan bonyolultra sikeredett, mint Ptolemaioszé. Kopernikusz is kénytelen volt epiciklusokat alkalmazni, 34 kör segítségével magyarázva az égitestek által befutott pályákat. Miért nem lett egyszerűbb a világ az ő elképzeléseivel, holott a valós állapotokra épített? A válasz egyértelműen az, hogy Kopernikusz nem bírt elszakadni a körpálya dogmájától, ő is csak e tökéletes formában mert gondolkodni. Holott az égitestek ellipszispályákon mozognak. Kopernikuszt élete végéig bántotta, hogy modellje nem ad világosabb, egyszerűbb megoldásokat az égbolt jelenségeire. Ezért halogatta főművének kiadását, amely végül 1543. május 24-én, halálának napján, frissen nyomtatva került a kezébe. Kopernikusz ekkor már nem volt teljesen eszméleténél, így nem tudhatta meg, hogy a könyv elejére az egyház rövid bevezetőt íratott úgy, mintha az ő tollából származna. Ebben az olvasható, hogy az egész írást csak fikciónak kell tekinteni, a valóságban nem ez a helyzet. A mű eredeti címe De Revolutionibus Orbium Coelestium (Az égi pályák körforgásáról). Kopernikusz III. Pál pápához szóló rövid ajánlással kezdi, kifejtve, hogy joga van feltételezni a Föld mozgását, s ha lesznek olyanok, akik a Bibliára hivatkozva megtámadják, azokat megveti.

  1543. május 24-én halt meg Fromborkban.

   

  1. Az égitesteknek és az égi szféráknak nincs közös középpontjuk
  2. A Föld középpontja nem középpontja a Világmindenségnek hanem csak a nehézkedésnek és a Hold mozgásának
  3. Minden körmozgás a Nap körül történik, mintha ez lenne a Világmindenség középpontja, ezért is a Világmindenség középpontja a Nap közelében van
  4. A Nap — Föld távolságnak az aránya a csillagos égbolt távolságához képest kisebb mint a földgömb rádiuszának aránya a Nap távolságához, úgyhogy a csillagos égbolthoz képest elhanyagolható
  5. Mindaz, amit az állócsillagok égboltján mint mozgást észlelünk, nem olyannak mutatkozik, mint amilyen ténylegesen, hanem olyan, mint amilyennek a Földről látszik. A Föld tehát a rajta levő tárgyakkal együtt naponta megfordul változatlan pólusa körül. Ezzel szemben az állócsillagok szférája, mint a legkülső égbolt, mozdulatlan
  6. Mindaz, amit a Nap mozgásában megfigyelhetünk, nem önmagától áll elő, hanem a Föld mozgása révén, mely mozgás éppúgy a Nap körül történik, mint a többi bolygó mozgása. Még más mozgásokat is végez ezeken kívül a Föld
  7. Ami pedig a bolygók mozgásánál mint direkt és retrográd mozgás látszik, nem önmagától van így, hanem csak a Földről nézve. Csak a Föld mozgása révén magyarázható az égbolt oly sokféle jelensége

  network.hu


  A látszólagos hurokszerű bolygómozgás kopernikuszi magyarázata: ahogy a belül keringő Föld lekörözi a kívül lassabban haladó bolygót, az látszólag egy hurkot ír le a csillagok háttere előtt

   

  FORRÁS

  Hévíz története

  A hétvégén a párommal egy csodálatos wellness hétvégét töltöttünk Hévízen, ez ihlette a mostani bejegyzést. :)

  Hévíz története

  A történelem során a Balaton vidékén megforduló népek szinte valamennyien nyomot hagytak Hévízen és közvetlen környékén. A tárgyi emlékek arról tanúskodnak, hogy több, mint hét évezreden át, a középső újkőkortól kezdődően (Kr.e. VI. évezred vége) a honfoglalást megelőző Karoling-kor-ig (Kr.u. IX. század) folyamatosan lakták ezt a területet.

  A legjelentősebb lelet a Hévíz egregyi városrészében, a 2001. esztendőben lefolytatott régészeti feltárások során előkerült, a kora császárkorból származó, közel ezer négyzetméter alapterületű római korridoros villa, amely központi fűtéssel is rendelkezett. Hévíz város vezetése az épület maradványainak muzeális bemutatását tervezi, az előkerült tárgyak egy részével együtt.
  A késő császárkorból való az egregyi római sír, továbbá a hévízi tó közelében, a Margit - villa mellett megtalált, Jupiternek szentelt oltárkő.
  Az említett leletek alapján feltételezhető, hogy a rómaiak már ismerték a gyógyító hévízet, s a római villák tulajdonosait ez a tényező vonzotta ide.
  Emellett ipari célokra - kender, len, bőrmunkákra - használták a tó vizét.

  A Hévíz elnevezés elsőként egy 1328. március 28-án kelt oklevélben fordul elő, amelyben a veszprémi káptalan beiktatja Magyar Pál gimesi várnagyot, Szentandrás - páh nevű birtokába. A birtok határainak leírásánál említették meg a közönségesen hévíznek mondott helyet is ("ad locum vulgariter heuvyz dictum"). A hévíz név a nyelvészek szerint "folyó, meleg forrást" jelent, s ilyen értelemben használták ezt a kifejezést a középkorban is.

  A középkor évszázadai során nem maradt fenn annak nyoma, hogy a hévízi tó vizét gyógyításra használták volna. Ennek a lehetőségét azonban nem lehet kizárni, hiszen a "hévízeknek" igen nagy keletük volt a török korban, különösen a köszvénytől sokat szenvedő végvári katonák körében. A mocsár nád és sástengerében rejtőzködő hévízet bizonyára a környék népe használta alkalmi fürdőzésre.
  A XVII. századból származó források a hévízi völgy vízrendezési munkálatairól számoltak be, malmok felállításával kapcsolatban, ami az elfolyó víz hasznosítását mutatja.

  A XVIII. század folyamán a hévízi tó kiemelkedett az ismeretlenségből, s a század végén megszületett Hévízfürdő. 1731-ben Bél Mátyás, a korabeli Magyarország egyik legismertebb polihisztora járt a környéken, s leírásában aránylag részletesen beszámolt élményeiről. A hévízi forrástó vizének első tudományos elemzését és ismertetését Szláby Ferenc, Zala megye tiszti főorvosa és fizikusa végezte el 1769 - ben.

  A század vége felé a hévízi tavat már egyes térképeken is feltüntették. A II. József - féle 1783. évi, első katonai felmérés térképén a "meleg, kénes tó" megjelöléssel illették a hévízi tavat, a belőle kivezető malomér pedig "Hévíz - patak" néven szerepelt.
  Hévíz neve 1780 - ban jelent meg először nyomtatásban, Windisch Károly Gottlieb német nyelvű munkájában ( "A magyar királyság geográfiája"). Ugyancsak említette Hévízet Korabinszky János Mátyás 1786 - ban kiadott magyar földrajztörténeti lexikona is.
  A Hévíz - völgy értékét a XVIII. században elsősorban a malmok és a néhol kitűnő szénatermés jelentették. A század utolsó évtizedében került előtérbe a gyógyító víz hasznosítása, melynek újra felfedezése és a fürdőhely kiépítése gróf Festetics György érdeme.

  A jelentősebb fejlődés lehetőségét az 1857-58. évi tagosítás, majd egy évtizeddel később a veszprémi püspökség és Festetics Tasziló gróf között létrejött csereszerződés biztosította. Ez utóbbinak köszönhetően az uradalom építésre alkalmas területhez jutott, ahol kiépítette az úgynevezett Új-telepet.
  1871-ig a tó közelében hét ház épült meg. Az 1870-71-ben épült úgynevezett Hetes ház ma is áll.

  Az építkezéseknek köszönhetően a fürdőtelep egyre inkább országos jelentőségű, látogatott hely lett. A századfordulón a Festetics család hosszabb-rövidebb ideig bérbe adta a fürdőt.
  1898-ban Lovassy Sándor keszthelyi gazdasági akadémiai tanárnak köszönhetően indiai vörös tavirózsák kerültek a tóba. A virágok ma is látványosságai Hévíznek.

  A hévízi tó fejlődésének jelentős lendületet adott, hogy 1905-ben 35 évre Reischl Vencel keszthelyi sörgyáros vette bérbe a Festetics uradalomtól.

  A két világháború között Hévíz jelentősége egyre nőtt: mivel a

  trianoni békekötés után elcsatolták a fürdőhelyeket is. Hévíz Magyarország legjelentősebb fürdőjévé vált. A tó körül folytatódtak az építkezések, s 1926-ban kiépült a strandfürdő, egy évre rá pedig az emeletes strandépület a tó északi partján.
  A fürdőház épülete 1931-32-ben vasszerkezetre szerelt üvegtetőt kapott, így teljesen fedetté, zárttá vált.
  Az 1920-as évek közepén kezdődött a nagy üdülők építése. Az 1905. évi átvételkor 110 volt a tavon a kabinok száma, ami 1930-ig 680-ra emelkedett 150 férőhelyes vetkőzőkkel együtt. 1905-ben a fürdőtelepen a szobák száma 74 volt, míg 1939-ben 250.

  A háborús időszak majd az azt követő bizonytalan politikai helyzet és a tulajdonos Festetics család távozása nem tette lehetővé a további fejlesztéseket. A háborús években a külföldi vendégek szinte kizárólag Németországból érkeztek.
  1944-45-ben sok sebesült katonát gyógyítottak a fürdőtelepen.
  1948-ban Hévízfürdőt államosították, a következő évben a vendéglátóhelyek is állami tulajdonba kerültek.
  1952. január 1-jén az Egészségügyi Minisztérium létrehozta a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórházat. Hévíz lett az ország legnagyobb mozgásszervi reumás megbetegedéseket gyógyító fürdőhelye.
  A Gyógyfürdőkórházat az 1960-as években bővítették, korszerűsítették. 1965-ben új utak, parkok létesültek.

  Az 1970-es évek közepétől elkezdődött a tófürdő újjáépítése - a korszerűsítés, téliesítés közel egy évtizedig tartott.
  1986 márciusában a hévízi fedett tófürdő központi faépülete kigyulladt és nagy része leégett. Több mint két évre volt szükség a teljes felújításra.
  Az 1989-90-es rendszerváltozás természetesen gyökeres változást eredményezett Hévízen is. Jelentősen megemelkedett a nyugatról, elsősorban a német nyelvterületről érkezők száma és aránya. A szakszervezeti üdülők jelentős részéből a magánosítás után modern, jól felszerelt szálloda létesült.
  Az 1990-es évek minden eddiginél nagyobb fejlődét hozott a településnek. Bel- és külföldi beruházásokban sorra épültek a szállodák, a vendéglátóhelyek.

  Héviz 1992. május 1-én kapta meg a városi címet. A következő évben alapította első középiskoláját, a Bibó István Gimnáziumot. A kilencvenes évek közepére egyre több szolgáltatással, rendezvénnyel központjává vált környezetének. Az évtized második felében több templom épült Hévízen.
  1999 szeptemberében felavatták az új sportcentrumot és a modern, tágas városházát.
  A XXI. század elején Hévíz Magyarország és Európa egyik legkedveltebb és az év minden szakában látogatott, dinamikusan fejlődő fürdővárosa.

  Forrás: http://www.heviz.info.hu/heviz_tortenete.htm

  Nofertiti lenne Tutanhamon anyja?

  Egy régi nagy kedvenc témámban merült fel új feltételezés, anno nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy elemztem Tutanhamon családfaját, kutattam a témában, családfákat rajzoltam, minden létező dokumentum filmet megnéztem. Most itt egy kis újdonság, váratlan fordult:

  Egy francia genetikus szerint Tutanhamon anyja Ehnaton egyik unokatestvére, Nofertiti, a fáraó főfelesége volt. A szakember kutatásának köszönhetően újabb részletekre derült fény a gyermekfáraó kevéssé ismert életével kapcsolatban.

  Az utóbbi években egyre több genetikai kutatás próbálta megfejteni, hogy kik lehetettek az ókori Egyiptom leghíresebb uralkodójának, az elsősorban páratlan sírhelyéről ismert gyermekfáraó, Tutanhamon szülei. A korábbi DNS-vizsgálatok szerint a XVIII. dinasztia fáraójának apja Ehnaton, anyja pedig Ahet-Aton építőjének – eddig ismeretlen – testvére volt.

  Marc Gabolde genetikus cáfolja az eddigi eredményeket, s az új genetikai bizonyítékok nyomán azt állítja, hogy Tutanhamon anyja nem Ehnaton testvére, hanem főfelesége, a gyönyörű mellszobráról híres Nofertiti (Nefertiti, Nofretete) királyné volt. Azt eddig is tudtuk, hogy Nofertiti Ehnaton neje (és unokatestvére) volt, s hogy hat lánygyermeket hozott a világra, Gabolde azonban úgy véli, hogy a királyné egy fiúval is megörvendeztette házastársát – ő lett volna Tutanhamon.

  Gabolde szerint a megvizsgált DNS-ek hasonlósága azon alapszik, hogy három generáción át is unokatestvérek házasodtak egymással a királyi családban, ezáltal a harmadik generációban „az unokatestvérek DNS-e között olyan a hasonlóság, mintha testvérek lennének” – fogalmazott a genetikus.

  Tutanhamon a XVIII. dinasztia egyik utolsó fáraója volt, i.e. 1333 és 1324 között uralkodott a Nílus menti birodalomban. Nyolc-kilenc éves korában került a trónra Tutanhaton néven. Uralkodásának második évében, a megváltozott belpolitikai helyzetben, az úgynevezett Amarna-kor végét jelző gesztussal nevét Tutanhamonra változtatta, udvara pedig Ahet-Aton (El-Amarna) városából visszaköltözött Thébába.

  Uralkodásának kevés további eseménye ismert, fiatal kora miatt tényleges hatalma nem volt. Építményeit az utódok kisajátították, neve kimaradt a későbbi királylistákból. A Királyok Völgyében épült sírját (KV62), amely elkerülte az utódok és a sírrablók figyelmét, Howard Carter brit régész Lord Carnarvon támogatásával 1922. november 4-én fedezte fel.

  Gabolde egyéb érdekességgel is szolgált minapi harvardi előadásában. A genetikus úgy véli, hogy Tutanhamon nevezetes sírja eredetileg nem temetkezési célból készült. Az "igazi" sírhelyen ugyanis még javában folytak az építkezések, amikor a fáraó – máig tisztázatlan körülmények között – 19 éves korában elhunyt, s azt valahol a Nílus mentén, a Királyok Völgyében kell keresni.

  A feliratok és képi ábrázolások alapján Gabolde azt állítja, hogy Tutanhamon hadjáratot szervezett a mai Szíria területére, de ebben valószínűleg személyesen nem vett részt. A szakember szerint 1922-ben egy ismeretlen aranysólyom-fejes csat is előkerült a gyermekfáraó sírjából, azonban ez azóta elveszett; az értékes leletet egy magángyűjtő vette meg, akinek maga Carter adhatta el, hogy a befolyt pénzből állni tudja egy későbbi műtétjét. /Forrás/

  Szent Bálint napja, a szerelmesek ünnepe

  Kíváncsi lettem honnan ered a híres valentin nap, így egy picit keresgéltem és a Múlt-kor történelmi portálon akadtam egy érdes cikkre a témában.

  Február 14. az angolszász országokból mostanra hozzánk is eljutott Valentin, azaz Szent Bálint napja, amikor a szerelmesek kölcsönösen tudatják egymással érzéseiket. A mára rózsaszínű bazsalygássá szelídült egykori termékenységi ünnep az ókori ifjak számára feledhetetlen élmény lehetett: meztelenül rohangálhattak Róma utcáin. A Múlt-kor összeállítása a jeles nap ősi pogány gyökereinek, keresztény átváltoztatásának és apáról-fiúra szálló néphagyományainak nyomába ered.

  További érdekességeket itt találtok a témáról: ITT!!!!


  Coco Chanel 20 aranyköpése

  Csak, mert van benne némi igazság, érdemes elolvasni...

  COCO CHANEL 20 ARANYKÖPÉSE:
  1., Minél rosszabbul állnak a dolgaid, annál jobban kell kinézned!
  2., A nők G pontja a SHOPPING szó végén található!
  3., Minden férfi életében csak egy nő létezik, a többi csupán az árnyéka.
  4., Nem szeretem a zárt felsőket - amikor férfiakkal beszélgetek, nem látom, hogyan viszonyulnak hozzám!
  5., Minden nőnek két dolgot kell pontosan tudnia: MIT és KIT akar!
  6., Ne menj hozzá olyan férfihez, akinek csak aprópénz van a pénztárcájában!
  7., Nem érdekel, hogy mit gondoltok rólam, én nem gondolok rátok egyáltalán!
  8., Nincs ronda nő, csak lusta!
  9., A nő addig idegeskedik a jövője miatt, amíg férjhez nem megy. A férfi nem aggódik a jövője miatt, amíg meg nem házasodik!
  10., Ha olyan dolgot akarsz birtokolni, amid soha nem volt, olyan dolgokat kell megtenned érte, amiket sosem tettél!
  11., Ha szépülni szeretnél, a lelkeddel és a szíveddel kell kezdened, mert addig egyetlen kozmetikum sem fog hatni!
  12., Az a nő, aki semmilyen kozmetikumot nem használ, túl sokat gondol magáról!
  13., Visszafogni magad, amikor bánt valami, és nem hisztériázni, amikor fáj- ilyen a tökéletes Nő.
  14., 40 után már senki sem fiatal, de ellenállhatatlan élete végéig maradhat!
  15., Minden a mi kezünkben van, ezért soha nem szabad feladni!
  16., Az öregség nem óv meg a szerelemtől, de a szerelem megóv az öregségtől!
  17., Mindenki röhögött az öltözködési stílusomon, de ebben rejlett a sikerem titka. Más voltam.
  18., Az igazi boldogságért nem kell sokat fizetni.
  19., Ha szárnyak nélkül születtél, hagyd, hogy kinőjenek!
  20., A nő keze a névkártyája, a nyaka a személyije, a melle az útlevele!

  Dzsingisz kán sikerének és bukásának okozója

  Nem rég láttam, a Dzsingisz kán, a hódító című filmet és utána kezdtem hevesen érdeklődni ki lehetett ez a nagy hódító...mi volt hódításainak és későbbi bukásának titka...

  A csapadékosabbra váltó éghajlat segíthette Dzsingisz kán hódításait - állítják amerikai kutatók.

  Fotó: dreamstime

  Dzsingisz kán - eredeti nevén Temüdzsin - mongol nagykán és katonai vezető volt (1162-1227), aki egyesítette a mongol törzseket, és megalapította a Mongol Birodalmat, elfoglalva Ázsia legnagyobb részét (beleértve Kínát, Oroszországot, Perzsiát), a Közel-Keletet és Kelet-Európát is. Ez volt a világtörténelem legnagyobb összefüggő területű birodalma. Régóta kutatják a kán sikerének titkát, hiszen huszonöt év alatt nagyobb területet vont uralma alá, mint a Római Birodalom négy évszázad alatt. A legújabb, Mongóliában előkerült leletek megváltoztathatják a nagykán hódításairól vallott nézeteket - olvasható a Science Magazine és a The Guardian honlapján.

  Amy Hessl dendrokronológus, a Nyugat-Virginiai Egyetem tudósa kutatócsoportjával ősi lávafolyamban megőrződött faanyag alapján, egészen Kr.u. 657-ig tudta visszavezetni az éghajlat változásait Mongóliában. Az évgyűrűk az 1200-as években rendkívül szélesek voltak, ami bőséges csapadékra utal. A sok eső nemcsak a fáknak kedvezett, hanem Mongólia pusztái zöldellő legelővé válhattak, bőséggel ellátva élelemmel az előretörő hadsereg sok ezer lovát, valamint a harcosok élelmezésére szolgáló jószágot.

  Az évgyűrűkből a kutatók azt is kiolvasták, hogy 1258 körül hirtelen sokkal hidegebbre és szárazabbra fordult az éghajlat. Körülbelül ebben az időszakban kezdett széthullani a Mongol Birodalom, és Dzsingisz kán utódai a fővárost a mai Peking területére telepítették át. A mongóliai történések azonban egy globális éghajlati esemény részei voltak, a legújabb londoni régészeti leletek ugyanis azt mutatják, hogy az adott időszakban katasztrofális éhínség sújtotta Angliát, sok ezer áldozatot követelve. A klímaváltozásért egy masszív vulkánkitörés okolható, amely óriási mennyiségű hamut juttatva a légkörbe világszerte elhomályosította a Napot.

  Forrás: MTI
  http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/09/dzsingisz_kan_sikerenek_es_bukasanak_okozoja

  Interneten a vatikáni könyvtár kincsei

  Már az interneten is olvashatók a Vatikáni Könyvtár páratlan értékű kéziratai: elsőként 256 kódexnek készült el a digitális változata. Mintha a kezünkben tartanánk a világ legértékesebb könyveit, amelyeket egyébként sohasem tudnánk megpillantani. Az, amit eddig csak néhány tudós láthatott, most közkinccsé vált – kommentálta az olasz sajtó a kéziratgyűjtemény digitalizálását.

  A Vatikáni Könyvtár honlapján szerdától ingyen letölthetők a latin nyelvű kódexek. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA technológiájával készített digitális változatok kiváló minőségűek – hangsúlyozta Cesare Pasini, a könyvtár prefektusa.

  Az online megjelentetett kéziratok jelentős segítséget nyújtanak a szakmabelieknek, akiknek ezentúl nem kell a Vatikánig utazniuk. Ezen kívül ez az első alkalom, hogy a páratlan gyűjtemény darabjait a tudóstársadalmon kívül a diákok és az egyszerű érdeklődők is használhatják.

  A világ leggazdagabb humanista-reneszánsz anyagát birtokló Vatikáni Könyvtár legértékesebb kincse került fel internetre. Összesen nyolcvanezer görög, arab, perzsa, kopt, zsidó kéziratról van szó, a latin anyag csak töredékét alkotja. A teljes gyűjtemény digitalizálása még évtizedeket vesz igénybe.

  A kéziratokat a Vatikán falain belüli könyvtár bunkertermében őrzik 20-21 fokos állandó hőmérsékleten, 50-55 százalékos páratartalmú környezetben.

  Forrás: http://index.hu/tech/2013/01/31/interneten_a_vatikani_konyvtar_kincsei/

  Bor és történelem, e kettő kell nekem

  Római leletek által érthetjük meg a Chianti előállítását

  Egy amerikai ókorász ősi szőlőmagokat talált Itáliában; a leletek a Chianti bor ősi termelésének kevéssé ismert folyamatát világíthatják meg.

  Nancy Thomson de Grummond, a Floridai Állami Egyetem ókortörténettel foglalkozó kutatója a toszkániai Siena mellett található hegycsúcson, Cetamura del Chiantinál 150, vízzel átitatott szőlőmagot talált egy rutinásatás alkalmával még 2012 nyarán. A kutatónő a főleg az ősi etruszkok által lakott Cetamura del Chiantinál folyó régészeti feltárás projektvezetője; a terület gazdag etruszk és római kori leletanyaggal bír, a floridai egyetem immáron negyven éve folytat ásatásokat a lelőhelyen.

  De Grummond szerint a szőlőmagok az időszámításunk szerinti első századból valók, felfedezésük pedig igazi áttörést jelent a szőlő DNS-láncát kutató szakemberek számára. "Még nagyon sok mindent nem tudunk a Chianti termőterületén termesztett szőlőről. A szőlőmagok tanulmányozása roppantul fontos a Chianti régió alakulásának megértéséhez. Nagyon sok kutatás látott napvilágot a különböző termőterületekkel kapcsolatban, ellentétben a Chiantiéval" -  nyilatkozta De Grummond az egyetem honlapjának.

  A több szőlőfajta művészi házasítása során keletkező Chianti Olaszország leghíresebb vörösbora. A Chianti termőterülete az itáliai Toszkána tartomány egyik ősi bortermelő területének neve, amely Firenze, Arezzo, Siena és Grosseto környéki konkrétan meghatározott településekre terjed ki. /Forrás/