Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

Két éve történt a Haiti földrengés

Ma két éve annak, hogy Haiti történetének legszörnyűbb katasztrófáját élte át: a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengésben 230 ezren vesztették életüket. A tragédia következményeit máig nem tudták felszámolni. Továbbra is tömegesen szedi áldozatait a kolerajárvány. A Vöröskereszt 2010-ben több tízmillió eurót gyűjtött Haiti számára.

2010. január 12-én a Richter skála szerinti 7.3-as földrengés sújtotta Haitit. A leginkább érintett terület Haiti nyugati tartománya volt, ahol a lakosság száma eléri a 2.2. milliót. A 230 000 halálos áldozatot követelő természeti katasztrófa milliókat tett hajléktalanná. A túlélők 90 százaléka átmenetileg felhúzott sátortáborokban húzta meg magát, tiszta víz és közművek nélkül.

A 2011 az átalakulások éve volt Haitin. Az közel egymillió ember, aki a földrengés következtében földönfutóvá vált elhagyhatta a táborokat, hatalomra lépett az új Haiti kormány, jelentősen csökkent a kolera megbetegedések száma, és a korai helyreállítási klaszter (katasztrófákra való reagálás legkorábbi szakaszaiban a segélyezési és fejlesztési támogatások összekapcsolásával foglalkozó csoport) becslései szerint, mintegy 10 millió négyzetkilométernyi területet sikerült megtisztítani a földrengés után keletkezett törmelékektől.

A ponyvákat, az élelmiszereket, takaró és egyéb sürgős adományokat, amelyek az első évben a támogatás legfontosabb alapját nyújtották, felváltották a megélhetést és életkörülmények javítását célzó anyagi támogatások.  A jelentős állapotjavulás ellenére a humanitárius helyzet még mindig bizonytalan. Bár a közvetlen fizikai szükségletek kielégítésre kerültek, az erőszak, és bűnözés továbbra is veszélyezteti az életet és a megélhetést a társadalom legsérülékenyebb szegmensének, különös tekintettel a nőkre, a fiatalokra, a gyerekekre, a betegekre és az idősekre. 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet felmérése szerint a táborok lakosainak száma 2011 szeptemberére a 1.5 millióról közel 550.560-ra csökkent amely az életkörülmények jelentős javulását hozta magával. Ez a csökkenés azonban nemcsak a humanitárius támogatásnak tudható be, és további aggodalomra ad okot, hogy mennyire biztonságosak az új otthonok, ahová ezek az emberek átköltöztek, valamint hogy valóban megkapják-e azt a segítséget, amire szükségük van. Kevésbé látható, de ugyanennyire fontos azoknak a sorsa, akik veszélyes körülmények között élnek továbbra is, sokan költöztek lerombolás előtt álló, vagy csak félig elkészült házakba. 

A Vöröskereszt tavaly két iskolát és egy egyetemi kart épített újjá a térségben. A napokban pedig háromezer új lakást adott át. Ezekben WC is van, ami Haitin nem magától értetődő. Carrefour városában újszülöttek számára építettek klinikát. Az építési munkálatokat jelentősen lelassíthatja a hurrikán szezon. Ezért a helyieket olyan mesterségekre tanítják, amelyek mindennapi megélhetésükhöz is elengedhetetlen lehet, így házépítési technikákra, gazdálkodásra, halászatra.

/forrás/

A nagy októberi szocialista forradalom évfordulója

Ma gazjog előadáson a tanárom említette, hogy ma van bizony az évfordulója a nagy dicsőséges októberi szocialista forradalomnak, arra gondoltam érdemes lenne szólni róla, hiszen egy Magyarország életében meghatározó történelmi korszaknak is tulajdonképpen a jelképe lett ez a november 7-ei ünnep, ami még a mi március tizenötödikénknél is fontosabb helyet kapott a kalendáriumban...hiszen  ez volt a volt Szovjetunió legdicsőségesebb napja.
Most pedig egy rövid áttekintés következzék, hogy mi is történt azon a dicsőséges napon 1917.november 7-én(vagy a julianus naptár szerint október 25-én)...

Előzmények:

1917 februárjában az első világháború tragikus történései, a katonai összeomlás, a nép és a katonák elégedetlensége hatására Oroszországban polgári demokratikus forradalom tört ki, megdöntötték a cári rendszert (február 23.).

Az újonnan felállt ideiglenes kormánynak azonban kevesebb volt a tényleges hatalma, mint a munkások, parasztok, katonák és matrózok közvetlenül választott tanácsainak (szovjet), amelyek a városokban, gyárakban és laktanyákban működtek. Az útmutatás a petrográdi szovjettől érkezett, amely már az1905-ös forradalomban is vezető szerepet játszott, és a februári forradalom első napjaiban újjáalakult. A szovjetek megerősődésének következtében a bolsevikok már nem támogatták az ideiglenes kormányt. Július 3–4-én a bolsevikok puccskísérlete megbukott. Lenin Finnországba menekült. Trockijt,LunacsarszkijtKamenyevet bebörtönözték.

A bolsevik párt – a júliusi vereség ellenére – katonailag jobban meg volt szervezve, mint az összes többi oroszországi politikai erő. Ők rendelkeztek a legrégibb illegális múlttal és legnagyobb terrorista tapasztalattal. Csak nekik jutott eszükbe, hogy a hiányzó belföldi támogatást külföldiekkel helyettesítsék: a puccsban fontos szerepet szántak az általuk beszervezett, a bolsevik mozgalom lelkes híveivé vált kínai vendégmunkásoknak és magyar, német, lett és lengyel hadifoglyoknak.

A bolsevik hatalomátvétel sikerét – a politikai helyzet sajátosságai mellett – több szerencsés véletlen is elősegítette, melyeket Lenin ügyesen ki tudott használni:

 • Éppen egynapos vasúti sztrájk volt Szentpéterváron, megszakadt a kapcsolat a főváros és az egész ország között.
 • A puccs napján érte el a leszerelt tisztek, sebesültek, dezertőrök száma a fővárosban maximális mértékét, kb. 200 000 főt, ami súlyos problémát jelentett a kormány szempontjából.
 • Balti flotta hajóit október 24-én (november 6-án) éjszaka a Néva folyó torkolatába vezényelték.
 • A puccs napján ülésező Tanácsokban Leninnek sikerült elérnie, hogy a fegyveres felkelés terve többséget kapjon.

Események:

Az orosz forradalmi hagyományokat, az ingatag politikai helyzetet és a polgári kormány népszerűtlen intézkedéseit (mint amilyen például a háború folytatásának terve, a földosztás és a választások halogatása) kihasználva 1917november 7-én (aJulián-naptár szerint október 25-én) a Finnországból titokban visszatért Lenin vezetésével lázadás tört ki Szentpétervárott. Lenint a svájci emigrációjából korábban a német titkosszolgálat juttatta vissza Oroszországba, hogy ezzel is gyengítse I. világháború ellenfelét.

A felkelés Lev Davidovics Trockij – a végrehajtó bizottság elökének – irányítása alatt a városba vezető utak lezárásával vette kezdetét. Ebben részt vettek a Péter-Pál erőd átállt katonái is. Miután a Vörös Gárda tagjai körülzárták a Téli Palotát (a kormány székhelyét); Lenin a Szmolnijból irányította az eseményeket. Az állami bank és a telefonközpont is a felkelők kezére került, s az ideiglenes kormány vezetője – Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij – elmenekült. Miután a Téli Palotában rekedt miniszterek a felkelők ultimátumát nem fogadták el – a legendák szerint – az Auróra cirkáló által leadott ágyúlövések adták meg a jelet az ostrom megkezdésére.

Lenin vezetésével összeült a Szovjetek II. Összoroszországi Kongresszusa, ahol az alábbi tételeket fogadták el:

 • kimondták, hogy minden hatalom a szovjetek kezébe megy át
 • dekrétumot adtak ki a hadviselő országoknak az azonnali békéről
 • kimondták, hogy a föld köztulajdonba megy át és a parasztok rendelkezésére bocsátják

Megalakult az első szovjet kormány, a Népbiztosok Tanácsa, amely forradalmi rendelkezéseket hozott:

 • bevezette a nyolc órás munkaidőt
 • bevezette a munkásellenőrzést az üzemekben, majd a munkásigazgatást,
 • elismerte a volt Orosz Birodalom minden népének egyenjogúságát és teljes önrendelkezési jogát,
 • elismerte Finnország függetlenségét.
 • az iskolákat államosították
 • ingyenessé vált az orvosi ellátás
 • a polgári házasságkötés engedélyezése

Ezek az intézkedések mind szociális eredetűek és Európa nyugati területein már korábban megvalósultak.És a legfontosabb, hogy elismerte a nemzetek egyenjogúságát November 8-án hajnalra az egész Téli Palota a forradalmárok felügyelete alá került, a minisztereket letartóztatták. Lenint megválasztották a Népbiztosok Tanácsának elnökévé. /forrás/

Ez volt a hivatalos történelem könyvben is megtalálható verzió és akkor most kicsit más szemszögből, egy másik vélemény:

Nemcsak az Auróra cirkáló ágyúi nem dördültek el 1917-ben, hanem a téli palotát sem ostromolták meg, és egyáltalán, a legtöbb dolog nem úgy történt, ahogy évtizedeken át tanították - lényegében ez derül ki A forradalom mítoszai című kiállításból, amely a héten nyílt az Orosz Szövetségi Levéltárak moszkvai kiállítótermében.

Az egykor Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett eseményről Szergej Mironyenko, az állami levéltár igazgatója, a történelemtudományok doktora elmondta: sajnos sem az 1917. februári, sem az októberi forradalom történetét nem írták még meg. 

A szovjet történelem azt tanította, hogy úgymond a békés munkások és katonák kivonultak Petrográd utcáira a bolsevikok vezetésével tüntetve az ideiglenes kormány ellen, amely vérbe fojtotta e békés tiltakozást. "Szép kis békés tüntetés" - mondta Mironyenko. Valójában a frontról szökött és a bolsevikok által felfegyverzett katonák konflisokra szerelt golyószórókkal járták a várost, és számtalan civilt sebesítettek meg, ami pedig a tényleges katonaságot illeti, a kiállítás bemutatja egyetlen ezred névsorát, amelyből az első száz katona közül 47 ember vesztette életét, sebesült meg, vagy kapott légnyomást. 

Trockij és Lenin

Lenin október végéig a Finn-öböl partján lévő Razlivban bujkált. Vagyis az októberi fordulat vezéralakja Lenin mellett Lev Trockij volt. Utóbbi szeptemberben a petrográdi munkás-paraszt tanács elnöke lett, s a tanáccsal ő hívta életre a Katonai Forradalmi Bizottságot (VRK), amelynek a fegyveres felkelés előkészítése volt a feladata. A tanácsnak a Szmolnijban október 25-én tartott ülésén Trockij elnökölt, és lángoló beszédben jelentette be, hogy az ideiglenes kormányt megdöntötték, a hatalom a tanács kezébe kerül. Csak ekkor lépett a terembe Lenin, és ekkor adta át neki a szót Trockij. De azért nem szabad lekicsinyelni Lenin szerepét: ő volt a fegyveres hatalomátvétel legeltökéltebb, legtürelmetlenebb híve - fejtette ki a történész. 

Hozzátette: a Téli palota ostroma ugyanúgy nem történt meg, ahogyan azAuróra cirkáló ágyúi sem adtak le sorozatot. A katonák oldalkapukon behatoltak a palotába, és letartóztatták az ideiglenes kormány azon tagjait, akik még ott tartózkodtak. 

Sztálin ott sem volt

A kiállításon számos rajz is látható, köztük sok olyan, amely sokáig be volt tiltva. Első ízben szerepelnek a nyilvánosság előtt L. Arcibusevnek az 1917-es gyűléseken készült rajzai. Érdekes módon a bolsevikok vezetői közülSztálin egyiken sem szerepel, noha a szovjet történelemtanítás évtizedeken át azt verte az emberek fejébe, hogy a forradalom két vezére Lenin és Sztálin volt. Márpedig ha Sztálin nem szerepel Arcibusev rajzain, az csak azt jelentheti, hogy nem volt ott az üléseken, és nem volt a forradalom vezéralakjai között - magyarázta a történész.

De ezt támasztják alá K. Juon festményei is: a két, egymás mellett bemutatott kép címe egyaránt "Lenin felszólalása a Petroszovjet 1917. október 25-i ülésén". Az egyik 1927-ben, a másik 9 évvel később keletkezett. Az elsőn az elnökségben Lenin mellett többek között Trockij,Lev Kamenyev és Alekszej Rikov látható, a második, 1936-ban festett, "helyesbített" változaton viszont az elnökségben Lenin mellett Sztálin és két legközelebbi harcostársa, Vjacseszlav Molotov és Mojszej Urickij áll legelöl.

Még húsz évvel ezelőtt is börtönbe lehetett kerülni szovjetellenes cselekmények miatt, például néhány olyan választási plakátért, amelyre a jelöltek neve mellé a választók ilyeneket írtak: "Árulókra nem szavazok!", vagy "Lenin, Trockij és a kompániájuk annyi szerencsétlenséget hozott Oroszországra, hogy fel kellene őket akasztani!" - mondta a történész. 

A mítoszokat azonban nem csupán az 1917-ben hatalomra jutottak teremtették: az emigrált monarchisták a vereségre magyarázatot keresve azt terjesztették, hogy a tábornokok elárulták az uralkodót. A cári család tagjainak a kiállításon bemutatott - részben mostanában fellelt - leveleiből azonban egyértelműen kiderül, hogy közülük azon kevesek, akik megértették a helyzetet, szintén úgy látták, hogy II. Miklós nem képes irányítani az országot - mondta Mironyenko.
Forrás: (2007) National Geographic Online

Alig tanítják a polgárjogi küzdelmeket az USA-ban

Kevés időt fordítanak rá, s nem is kötelező mindenhol a polgárjogi harcok tanítása az Egyesült Államokban, így nem csoda, hogy a tanulók gyakran még a legismertebb szereplőket sem tudják megnevezni, ilyen például Martin Luther King.

Julian Bond, Georgia állam korábbi képviselője, politikai aktivista két évtizeddel ezelőtt állt ki először a katedrára. Többször is „vizsgáztatta” hallgatóit, hogy vajon mennyire mély ismereteik vannak a 20. századi amerikai történelem legfontosabb társadalompolitikai kérdéséről, a polgárjogi küzdelemről. Várakozásait alulmúlták a tanulók: a megkérdezettek közül egyetlen olyan diák sem akadt, aki hallott George Wallace-ról, Alabama rasszista kormányzójáról – volt olyan nebuló is, aki például a CBS egyik hírolvasójának hitte a szegregált iskola „mintaállamának” vezetőjét.

A tendencia az évek alatt nem fordult meg, s ha lehet mondani, még rosszabb lett a helyzet – derül ki az amerikai Southern Poverty Law Center által készített kutatásból. A dokumentum szerint az állami követelményrendszerben kell keresni a probléma gyökerét. „Az állami minimum követelmények teljesen mellőzik a polgárjogi küzdelem oktatását” – vonta meg a konklúziót a szerdán napvilágot látott jelentés.

A dokumentumban az államok aszerint vannak osztályozva, hogy milyen mennyiségben és minőségben oktatják a polgárjogi küzdelmeket. Harmincöt állam kapott ’F’ osztályzatot, amely azt jelzi, hogy a téma alig, vagy egyáltalán nem szerepel a tantervben. Az ’A’,’B’ és ’C’ osztályzatot kiérdemlő tizenkét állam közül kilenc is délen helyezkedik el, ott, ahol a mozgalom hőskorszakában a legnagyobb erejű megmozdulások és bojkottok voltak.

„Általában minél távolabb vagyunk a déli övezettől, s minél kisebb az adott terület afro-amerikai populációja, annál kevesebb figyelmet szentelnek a mozgalom bemutatásának” – olvasható a dokumentumban.

’A’ osztályzatot egyedül Alabama, Florida és New York kapott; ezekben az államokban különösen nagy hangsúlyt fektetnek a Legfelső Bíróság 1954-es deszegrációs ítéletétől kezdődő, s a Martin Luther King meggyilkolásáig (1968) tartó időszak tárgyalására. A három államban nem csak a Doktor gondolatai és munkássága kerül terítékre, a tanulók megismerhetik James Meredith, a Mississippi Egyetem első fekete diákjának történetét, valamint Medgar Evers és Malcolm X polgárjogi harcosok küzdelmes életét is.

A jelentés kiemeli: még a jobb osztályzatot kapó államoknál is az figyelhető meg, hogy a történelemoktatást szívükön viselő iskolák is átsiklanak az események felett, mivel a világháború utáni időszakra már kevesebb idő marad – mondta el Maureen Costello, a Teaching the Movement: the State of Civil Rights Education in the United States 2011 címet viselő jelentést kiadó intézet igazgatója. /forrás/

2001. Szeptember 11-ei terrortámadásra emlékezve...

Ma van a XXI.század egyik legnagyobb tragédiájának évfordulója, 2001. szeptember 11-én az al-Káida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletet hajtott végre az Egyesült Államok ellen.

Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre. A terroristák terveik szerint az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezették bele szándékosan a repülőgépeket. A New York Cityben Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két repülőgép csapódott be, ezzel megölve a környező emeleteken dolgozó embereket. Mindkét épület összeomlott két órán belül, az összeomlást követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanásról, az utasszállító repülő Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat

A terrorakció folyamán géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét.Az áldozatok túlnyomó többsége civil volt. Az Egyesült Államok válasza a terrorizmus elleni háború volt, melynek első eszköze Afganisztán megszállása volt. Így próbálták meg elkapni a tálibokat, akik al-Káida tagokat rejtegettek.

A Pentagonban okozott károkat egy éven belül kijavították, majd később a helyszínen megépítették a Pentagon Memorial emlékművet. A World Trade Center helyszínén a romok eltakarítását követően elkezdődtek az újjáépítések, 2006-ban fejezték be a 7 World Trade Center irodaépületét. A 1 World Trade Center (korábbi tervek szerint Freedom Tower) jelenleg építés alatt áll, 2013-ra tervezik az átadását. A mintegy 541 méter (1776 láb) magasra tervezett épület így Észak-Amerika legmagasabb épületeinek egyike lesz. 2007 és 2012 között további három épület átadását tervezik. 2009. november 8-án adták át a 93-as járat emlékhelyét (Flight 93 National Memorial). Ez volt az első mérföldköve a tizedik évfordulóig tervezett építkezéseknek.

Csaknem tíz év hajtóvadászat után Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy amerikai katonák egy tűzharc során megölték Oszáma bin Ládent, a támadások kitervelőjét. /forrás/

125 éves a Coca-Cola

Múlt:

A The Coca-Cola Company már egy évszázada nemzetközi vállalat: az akkor még kimért üdítőitalt először 1897-ben exportálták Kanadába és Mexikóba, a vállalat első külföldi palackozóját 1906-ban avatták fel Panamában. A márka 1927-ben jelent meg Kínában, s harminc év múlva már száz országban volt kapható. (A századik egyébként Sierra Leone volt.)

Hogyan vált a The Coca-Cola Company globális vállalattá, s a Coca-Cola a világ legértékesebb márkájává? A recept egyszerű, de világszerte bevált: egy-egy frissítő pillanatot kínálunk, világszerte napi egymilliárd alkalommal. A történet több mint százhúsz éve kezdődött, egy kis amerikai patikában...

A Coca-Cola relikviákat itt meg is nézheted: Virtuális Múzeum

A híres kontúrüveg...és a története.

Jelen:

A The Coca-Cola Company mára a világ legnagyobb italgyártójává vált, több mint kétszáz országban közel 2 400 terméket forgalmaz. Ennek csak egy része a Coca-Cola, sőt, úgy egyáltalán a szénsavas üdítőitalok. Az 55 000 embert alkalmazó The Coca-Cola Company célja, hogy globális italgyártóként felfrissülést kínáljon az egész világnak, egész nap. Szeretnénk, hogy mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk, egy kicsit több optimizmussal tekintsen a jövőbe. Szeretnénk, ha nem csak egy vállalatként tekintetnének ránk, hanem egy olyan cégként, amely mindig tesz valami pozitívat alkalmazottaiért, fogyasztóiért, a környezetéért, a közösségért.

 

Jövő:

A Coca-Cola jövője biztosított, a marketing az ilyen terméket nevezi a BCG-mátrix alapján "fejőstehénnek", azaz hatalmas piaci részesedés van jelen a piacon és viszonylag állandó a növekedés mértéke, mivel már jóformán mindenhol ott van a Coca-Cola Company a termékeivel, nem csak kólát, de jegesteát és még sok mást is gyártanak, forgalmaznak, legnagyobb vetélytársuk a Pepsi Company...

Meghalt Habsburg Ottó

Meghalt Habsburg Ottó

Hétfő reggel bajorországi otthonában elhunyt Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse ifjú trónkövetelőből idős korára európai léptékű politikus lett.

Teljes cikk ITT!