Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

Ami velünk történik holnap már történelem

Sokszor érzem úgy, hogy a történelem részese vagyunk, hiszen, ami ma megtörténik, az holnap már múlt, pár év múlva szinte történelem. Nem rég volt egy történelmi esemény: pápaválasztás és lett egy új pápánk, de hagyom, hogy inkább a HVG cikke meséljen helyettem. :)

HVG CIKKE

Az egész teremtett világ, de különösen a szegények, elesettek őrzése Róma püspökének feladata; a pápának ezt az alázatos, hitben gazdag szolgálatot kell szem előtt tartania - mondta szentbeszédében az új katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilika lépcsőjén rendezett szentmisén. Ferenc pápa megáldotta a Szent Péter téren összegyűlt mintegy százezer embert, majd kíséretével fél tizenkettő körül visszavonult a Szent Péter bazilikába, ahol fogadta a beiktatásán megjelent politikai vezetőket, köztük 31 államfőt és 11 miniszterelnököt.

Kedden délelőtt kezdődött meg az új katolikus egyházfő, Ferenc pápa beiktatási szertartása a Szent Péter-bazilika főoltáránál kedden délelőtt. A pápa először a keleti egyházak pátriárkáival Szent Péter apostolnak a bazilika főoltára alatti sírjánál imádkozott. A Szent Péter-bazilikában csak a bíborosok álltak fehér miseruhában az oltár körül. A bazilikából a pápa és a bíborosok kivonultak a Szent Péter térre, ahol a bazilikához vezető lépcsőn felállított szabadtéri oltárnál koncelebrálták a szentmisét.

Felhúzták Ferenc ujjára a pápai halászgyűrűt

A mise kezdetén Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros a pápa vállára helyezte a palliumot, a bíborosi testületet vezető Angelo Sodano pedig felhúzta a ujjára a pápai halászgyűrűt. A pallium ugyanaz, amelyet még XVI. Benedek pápa viselt. A gyűrűt az 1963-ban megválasztott VI. Pál pápa számára készítették, de ő nem hordta.

Fotó: AFP / Alberto Pizzoli

A misét a pápa az egyház 180 tagjával koncelebrálta: bíborosokkal, közöttük Erdő Péter esztergom-budapesti érsekkel, a pátriárkákkal, valamint José Rodríguez Carballo ferences legfőbb elöljáróval és Adolfo Nicolas jezsuita generálissal. Az oltár baloldalán a keresztény egyházak küldöttségei foglaltak helyet, jobbra az állami delegációk. Az oltárral szembeni első sorokban a zsidó és muzulmán küldöttségek ülnek. A Szent Péter teret zsúfolásig megtöltő tömeg csendben imádkozva követi a misét.

Szent Józsefről beszélt

Ferenc pápa köszönetét fejezte ki, hogy első nyilvános szentmiséjét Szent József, Jézus nevelőapja ünnepén mutathatja be. Emlékeztetett arra, hogy elődje, XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) névnapja is e napon van, és kérte, hogy a hívek vegyék körül őt imádsággal, szeretettel. Köszöntötte a bíborosokat, a püspököket, a papokat, a diakónusokat, a szerzeteseke, az apácákat és minden világi hívőt. Külön megköszönte a keresztény egyházak, a zsidó és egyéb vallási közösségek képviselőinek jelenlétét. Üdvözölte a megjelent állam- és kormányfőket, a külföldi küldöttségeket és a diplomáciai testületet.

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

Olasz nyelven elmondott beszédében arra az evangéliumi szakaszra utalt, amelyet ősi hagyomány szerint görögül, az evangélium eredeti nyelvén olvasott fel egy görög diakónus. Szent József feladata az volt - mondta -, hogy "kustos" (védelmező) legyen, védje, oltalmazza Máriát és Jézust. Ez kiterjed az egész egyházra, őrzi és védelmezi Krisztus misztikus testét, az egyházat, amelynek a Szent Szűz az előképe.

Szent József alázattal, csendben, teljes hűséggel gyakorolta a rá bízott feladatot, Mária és Jézus védelmezését akkor is, amikor nem értett meg mindent - hangsúlyozta a pápa. Törődéssel és szeretettel kísérte őket, a betlehemi születés, a zaklatások, az egyiptomi menekülés idején, Jézus eltűnésekor és megtalálásakor a jeruzsálemi templomban, a názáreti házban eltöltött évek alatt, amikor fiát az ácsmesterségre megtanította. Szent Józsefben azt a példát kell látni, hogy miként válaszolhatunk Isten hívására: készségesen, nyitottsággal - mondta.

"A hatalom mindig szolgálat"

"Nem ember által épített házat akar az Úr, hanem maga építi a házat élő kövekből, a Szentlélek segítségével" - jelentette ki tapssal többször megszakított szentbeszédében. "Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra, a környezetre és minden élőlényre, különösen az elesettekre, a szegényekre" - folytatta.  A hatalom mindig szolgálat, a pápa szolgálata, hogy megőrizze Isten népét - mondta a katolikus egyházfő. Arra kérte a világ gazdasági és politikai vezetőit, hogy ők is legyenek a teremtett világ őrzői.

Fotó: AFP / Gabriel Bouys

"Mindent az ember őrzésére bíztak. Ha az ember nélkülözi ezt a felelősséget, nem törődik a teremtett világgal és testvéreivel, akkor a pusztítás kerül előtérbe. Sajnos minden korszakban vannak olyan emberek, mint Heródes, akik "az ember arcát lerombolják, eltorzítják". Nem szabad megengedni, hogy a pusztítás és a halál erői fenyegessék a világot. De ahhoz, hogy az ember a világot megoltalmazza, saját szívét is meg kell tisztítania. "A gyűlölet, a gőg és az irigység beszennyezi az életet" - mondta a pápa.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad félni a jóságtól és a gyengédségtől. Hozzátette: csak aki szeretettel és gyöngédséggel szolgál, az tud megőrizni. Hangsúlyozta, hogy a gyengédség nem a gyengeség, éppen ellenkezőleg, az erős lélek jele. "Csak aki szeretettel szolgál, az tud védelmezni" - hangsúlyozta péteri szolgálatának megkezdésekor elmondott szentbeszédében Ferenc pápa.

Fotó: AFP / Alberto Pizzoli

Egyszerű fehér miseruha

Ferenc pápa egyszerű fehér miseruhában mutatta be a szentmisét. Ezt az eseményt helytelenül nevezik beiktatásnak, mert nincs olyan földi tekintély, aki a pápát "beiktathatná". Székfoglalónak sem lehet nevezni, mert Róma püspökének széke a Lateráni Bazilikában van, ahol Ferenc pápa néhány hét múlva ünnepélyes szentmisét fog bemutatni. A keddi esemény helyes megnevezése ezért: Róma püspöke péteri szolgálatának megkezdése.

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

A pápa először a keleti egyházak pátriárkáival Szent Péter apostolnak a bazilika főoltára alatti sírjánál imádkozott. Elővették a még hétfőn az apostol sírjánál elhelyezett pápai jelvényeket, a palliumot és a halászgyűrűt.

Fotó: AFP / Vincenzo Pinto

Székfoglalási miséje előtt Ferenc pápa fehér színű nyitott autóval körbejárta a zsúfolásig megtelt Szent Péter teret. Amikor a jármű feltűnt a téren, a tömeg üdvrivalgásban tört ki. Olaszok és külföldiek zászlóikat lobogtatták. "Viva il papa!" (Éljen a pápa!) – kiabálták. Az egyházfő a nem páncélozott terepjárón állva üdvözölte az őt éltető tömeget, s elődeinél hosszabb kört tett a téren.

Mosolygós pápa

A tömegben az autó többször megállt, a pápa leszállt és személyesen adta áldását gyerekekre és egy betegre is, aki kerekes székről nyújtotta felé a kezét. A biztonsági emberek igyekeznek követni a pápát, aki maga döntötte el, hol kíván megállni és leszállni a járműről. A terepjárón a pápa mellett volt Alfred Xuareb, XVI. Benedek személyi titkára és Sandro Mariotti, a nyugalmazott pápa volt inasa is.

Fotó: AFP / Gabriel Bouys

A mosolygós pápa a kezével integetett a hívőknek és többször is azt mondta olaszul, hogy Ciao! (Szervusztok!) "Messziről jöttél, de máris meghódítottál bennünket!" – olvasható az egyik magasba tartott transzparensen. A térről a pápa a Szent Péter-bazilikába ment, ahol megkezdődik a beiktatási szertartás.

A tömeg órákkal a szertartás kezdete előtt elindult a térre. A római metró fél hatos üzembe állásakor emberáradat várakozott az állomásokon, hogy eljusson a Szent Péter térhez közeli megállóba.

Esernyő nélkül

"Végre esernyő nélkül látjuk a pápát!" – mondták a napsütésben a Szent Péter tér felé siető emberek, akik a pápává választás estéjén esőben ünnepeltek.

Fotó: AFP / Vincenzo Pinto

A katolikus egyház új vezetője kedd reggel telefonon keresztül szólt az argentin hívőkhöz, akik a Buenos Aires-i Plaza de Mayo téren gyűltek össze. "Együtt haladjunk! Vigyázzunk egymásra! Az Úr jó és mindig megbocsát! Ne féljetek!" – mondta II. János Pál beiktatási beszédének ismert mondatát idézve. A pápa 8 óra 50 perckor elhagyta a vatikáni Szent Márta-házat és nyitott terepjáróval körbejárja a Szent Péter teret.

Forrás: http://hvg.hu/vilag/20130319_Hataemas_a_tomeg_Ferenc_papa_megerkezett

Interneten a vatikáni könyvtár kincsei

Már az interneten is olvashatók a Vatikáni Könyvtár páratlan értékű kéziratai: elsőként 256 kódexnek készült el a digitális változata. Mintha a kezünkben tartanánk a világ legértékesebb könyveit, amelyeket egyébként sohasem tudnánk megpillantani. Az, amit eddig csak néhány tudós láthatott, most közkinccsé vált – kommentálta az olasz sajtó a kéziratgyűjtemény digitalizálását.

A Vatikáni Könyvtár honlapján szerdától ingyen letölthetők a latin nyelvű kódexek. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA technológiájával készített digitális változatok kiváló minőségűek – hangsúlyozta Cesare Pasini, a könyvtár prefektusa.

Az online megjelentetett kéziratok jelentős segítséget nyújtanak a szakmabelieknek, akiknek ezentúl nem kell a Vatikánig utazniuk. Ezen kívül ez az első alkalom, hogy a páratlan gyűjtemény darabjait a tudóstársadalmon kívül a diákok és az egyszerű érdeklődők is használhatják.

A világ leggazdagabb humanista-reneszánsz anyagát birtokló Vatikáni Könyvtár legértékesebb kincse került fel internetre. Összesen nyolcvanezer görög, arab, perzsa, kopt, zsidó kéziratról van szó, a latin anyag csak töredékét alkotja. A teljes gyűjtemény digitalizálása még évtizedeket vesz igénybe.

A kéziratokat a Vatikán falain belüli könyvtár bunkertermében őrzik 20-21 fokos állandó hőmérsékleten, 50-55 százalékos páratartalmú környezetben.

Forrás: http://index.hu/tech/2013/01/31/interneten_a_vatikani_konyvtar_kincsei/

Miért került Galilei a vádlottak padjára?

Nem a mi, hanem a hogyan lehetett Galileo Galilei végzete: az eredetileg az inkvizíció engedélyével megjelentetett Párbeszédek tartalma ugyanis magából a pápából űzött gúnyt, pedig a Szentatya korábban még indulatoktól mentesen diskurált a két világnézet kibékíthetetlen ellentétéről az által nagyra becsült neves olasz tudóssal.

A Galilei és a katolikus egyház közötti ellentét a történelem egyik legismertebb vitája. A tudóst bíróság elé citálták, kínzással fenyegették, s arra kényszerítették, hogy vonja vissza heliocentrikus tanait. Kevésbé ismert tény, hogy az olasz természettudós műve (Párbeszédek: a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról) megjelenéséig az Egyház támogatását élvezte, VIII. Orbán pápa pedig Galilei feltétlen híve és csodálója volt. Nem is nézetei miatt lett nemkívánatos személy, sokkal inkább magatartása miatt vált vállalhatatlanná az Egyház számára.

Élete nagy részében Galileit nem foglalkoztatták a kopernikuszi tanok; ez azt állítja, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem éppen fordítva. Az 1564-ben született, már ifjúkorában zseninek kikiáltott tudós csak a negyvenes éveiben tette magáévá a korában istenkáromlással felérő nézetet. Akkor is inkább csak magánlevelezéseiben tagadta a geocentrikus nézetet, s mikor Rómába ment, a még meg sem jelentetett írásainak kelt védelmére. Mint magánember figyelmeztették, hogy ne álljon ki nézetei mellett, aminek szándékáról csak az inkvizíció hatásos közbelépése térítette le; Galilei ekkor „dobta” az ügyet.

Az olasz tudós évtizedek óta tartó barátságot ápolt Maffeo Barberini bíborossal, a későbbi VIII. Orbán pápával. Amikor Barberini 1623-ban elfoglalta Szent Péter trónját, a fizikus-csillagász személyesen találkozott a frissen megválasztott Szentatyával, hogy újra „felmelegítse” a kérdést. Mindketten előhozakodtak érveikkel, s azt is megvitatták, hogy a kopernikuszi fordulat milyen hatást gyakorol a Szentírásra. Barbarini ekkor nagylelkűen felajánlotta Galileinek, hogy írjon az elméletéről. A politikai széljárás ismeretében Galilei nem akart vitairattal előállni; ennek megfelelően párbeszédbe szedte a karakterek mondanivalóját, s ütköztette a két partner érveit.

A Párbeszédek csak egy évtizeddel később jelent meg, s osztatlan sikert aratott az értelmiségi körökben. Egy valaki azonban érdekes dologra lett figyelmes: ugyanis míg a kopernikuszi világkép mellett kardoskodó karakter okos és előzékeny a beszédben, addig a geocentrikus nézetet hirdető figura buta és disznófejűként van ábrázolva, ráadásul a neve is erre utal (Simplicio). Később az is szöget ütött az egyháziak fejébe, hogy az utóbbi néhol szóról szóra ugyanazokat az érveket veszi elő, amelyekkel a pápa is élt a Galileivel való beszélgetése során.

A barátságnak így egyhamar vége szakadt, amit a bosszú követett. A tudóst Rómába parancsolták, ahol az Inkvizíció színe előtt kellett megjelennie. Ekkor Galilei 'technikai' jellegű kifogásokkal élt, s elmondta, hogy valóban tárgyalta a kopernikuszi tanokat, de nem érvelt mellette. Végül mégse ez mentette meg Galileit, hanem befolyásos barátai és hírneve. Arra hivatkozott, hogy nem emlékezett a nem hivatalos figyelmeztetésekre, miszerint tilos érvelni a heliocentrikus világkép mellett. Galileit börtönbüntetésre ítélték, de ezt később házi őrizetre változtatták. Az elmélet visszavonására felszólító ítélet közben állítólag a pápa elmosolyodott, s a következőt mondta: „Na ki is a Simplicio?”.

/forrás/

Esztergomi bazilika felszentelésének évfordulója

1856. augusztus 31-én szentelték fel az esztergomi bazilikát, Magyarország legnagyobb templomát

A templom alapjait 1010-ben I. István fektette le, az egykori építmény azonban az idők során elpusztult. A mai Főszékesegyház alapkövét 1822-ben tették le. Építését Kühnel Pál tervei alapján Packh János és Hild József vezette. A felszentelési ünnepségen - I. Ferenc József jelenlétében - mutatták be Liszt Ferencnek arra az alkalomra írt Esztergomi miséjét, a mester vezényletével. A zárókő letételére 1869-ben került sor. A

főszékesegyház 107 méter hosszú, kereszthajójában 48 méter széles, központi elrendezésű, neoklasszikus épület, két 57 méter magas oldaltoronnyal és 100 méter magas főkupolával. A templom alatt nagyméretű egyiptomi stílusú kripta van, s ott vannak eltemetve a XIX. század közepétől beiktatott esztergomi érsekek. A székesegyház déli oldalán található az ún. Bakócz-kápolna. Ezt Bakócz érsek építtette 1506-11 között, reneszánsz stílusban, valószínűleg olasz művészek részvételével. A bazilika építésekor Packh János 1822-ben 1600 részre bontatta, s az újonnan épült templom részeként újra felállíttatta.

Bazilika honlapja.

A Vatikán belülről

Inside the Vatican

(2002)


A National Geographic filmje kivételes lehetőséget nyújt, hogy bepillanthassunk a Vatikán rejtett belső életébe, a titkos levéltárak és magánkápolnák világába. Vatikáni tisztviselők, történészek és a II. János Pál pápa közvetlen környezetében dolgozó kiválasztottak egyedülálló beszámolói ismertetnek meg bennünket a szent város rendkívüli történetével és azokkal a különleges hagyományokkal, amelyek csaknem 2000 éven át fennmaradtak.

Szinkronizált film letöltése:
http://www.fileserve.com/file/knB2E8K/A.vatikan.belulrol.avi
vagy
http://www.filesonic.com/file/1342746564/A.vatikan.belulrol.avi
vagy
http://www.wupload.com/file/40184940/A.vatikan.belulrol.avi

/forrás/

Feltárul a Vatikán titkos archívuma

Kiállítás nyílik a Vatikán titkos archívumának anyagából; a tárlaton bemutatják azt a pápai bullát is, amelyben a katolikus egyház kiátkozta Luther Mártont.

A kivételesnek ígérkező kiállítás februárban nyílik a Capitoliumi Múzeumban, és a Lux in Arcana címet viseli. A szervezők tájékoztatása szerint X. Leó pápa híres dekrétuma, a Decet Romanum Pontificem, amely 1521. január 3-án kelt, és amely megpecsételte az egyházszakadást a protestánsokkal, majd vallásháborúba sodorta Európát, a tárlat legjelentősebb darabjai között szerepel.

A www.luxinarcana.org portálon apránként fedik majd fel a kiállításra szánt dokumentumok sorát. A vallástörténeti emlékek első ízben kerülnek a nagyközönség elé. A Vatikán a tisztán látást és a történelmi objektivitást akarja szolgálni azzal, hogy bemutatja a dokumentumokat, amelyek meghatározták saját és a világ történelmét is, tekintet nélkül arra, hogy ez előnyös, vagy nem az egyházra nézve. Az egyház az igazságot és a közjót akarja szolgálni - hangsúlyozta Tarcisio Bertone, a pápai államtitkárság vezetője.

A titkos levéltárból kiállítják VII. Gergely pápa Dictatus papae című írását a XI. századból. Az egyházfő ebben kinyilatkoztatta, hogy a pápák minden hatalomnál nagyobbal bírnak e földön. A nagyközönség elé tárják XII. Piusz pápa dokumentumait is, amelyek a II. világháborúból származnak.

A tárlat hét hónapig fogadja a látogatókat, és része az archívum 400 éves fennállását ünneplő eseménysorozatnak. A levéltárat V. Pál pápa hívta életre az apostoli palotában. /forrás/