Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

Tüntetéstől a hóvirágig: a Nemzetközi Nőnap rövid története

Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 1909-ben az Amerikai Szocialista Párt február 28-át tette meg nemzeti nőnappá, s 1913-ig e napon tartották az ünnepet. Az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot.


Tüntető nők 1979-ben Teheránban

A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-ra a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának - más források szerint egy New York-i gyárban 1908-ban e napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő - emlékére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére.

A Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken, felvonulásokon sok férfi is részt vett, s akkoriban a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. (Finnországban a nők már 1906-tól szavazhattak, Oroszországban 1917-től, Németországban 1919-től, a franciaországi és az olaszországi nők azonban csak a II. világháború végétől, a belgák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok 1976-tól, liechtensteini nők csupán 1984-től.Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ünneplik. Ugyanakkor az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel követeléseikre, a nőknek a társadalomban viselt óriási szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára, védtelenségére a figyelmet, arra, hogy hiába biztosít az állam számukra jogegyenlőséget, ha ez továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét. Magyarországon - az Európai Bizottság 2006-ban közzétett jelentése szerint - átlagosan 11 százalék az eltérés a női és a férfi fizetések között, s a nők körében nagyobb a munkanélküliség.


Nőnap a Nemzeti Sporcsarnokban, 1950

Az Egyesült Államokban 1963-ban hoztak törvényt a nemek azonos fizetéséről, de a férfiak még ma is lényegesebb jobban keresnek, mint a nők: amíg egy férfi 1 dollárt keres, kolléganője ugyanazért a munkáért átlagosan 78 centet kap. A nemek között az Európai Unióban is mutatkozik bérkülönbség, noha 1975-ben irányelv tiltott meg minden díjazásbeli megkülönböztetést. Magyarországon az azonos felkészültségű, azonos munkakörben dolgozó nők 8 százalékkal kapnak kevesebb fizetést, s ez a különbség annál nagyobbra nő, minél több gyermekük van, egy háromgyerekes nő már 25 százalékkal kevesebbet keres, mint egy azonos beosztásban dolgozó férfi.

Sok helyütt e napon civil szervezetek a nők elleni erőszakkal szemben emelik fel szavukat: a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és a nők elleni erőszak egyéb formáinak áldozataira, akiket a jog sem véd kellően, s e cselekmények elkövetői továbbra is jórészt büntetlenül maradnak. /Forrás/

Jeanne d'Arc, avagy Szent Johanna

Jeanne d'Arc, avagy Szent Johanna Franciaország egyik legismertebb történelmi személyisége. Nevéhez olyan haditett fűződik, melynek eredményeként hazája megnyerte azt a háborút, amelynek korábban szinte minden jelentős ütközetét elvesztette az angolokkal szemben. Jeanne d'Arc 1412 körül született. Parasztlány volt, aki semmiféle katonai képzést nem kapott (a kor szellemében nem is kaphatott), ám már gyermekként látomásai voltak és angyalok hangját hallotta. Miután 1422-ben előbb V. Henrik angol, majd néhány hét múlva VI. Károly francia király is meghalt, zűrzavaros helyzet alakult ki. VI. Károly kitagadott fia, a dauphin magának követelte a francia trónt. A kiskorú VI. Henrik nevében kormányzó Bedford hercege, V. Henrik fivére több győzelmet aratott a franciák felett, s úgy tűnt, joggal bízhat burgundi szövetségeseiben. Az angolok 1428-ban ostromzár alá vették Orléans városát, melynek eleste megpecsételte volna a franciák sorsát. Jeanne ekkor lépett a történelem színpadára. Utólag nézve az eseményeket, tökéletesnek nevezhetjük az időzítést. A megroppanni látszó franciáknak igazából nem is hadvezér kellett, hanem olyan valaki, aki a hit erejével bátorságot önthet szívükbe. A kor vallásos érzületét vizsgálva nem csoda, ha egy férfiruhát öltött fiatal leány – aki elmondása szerint isteni hangokat hallva győződött meg arról, hogy neki olyan küldetése van, amihez az Úr támogatását is maga mögött tudja –, alkalmas volt erre a szerepre. 1429-ben Jeanne elérte, hogy fogadja őt a dauphin, aki katonákat is adott mellé. Rövid, ám intenzív katonai kiképzést kapott, megtanult stabilan ülni a lovon és lándzsát használni. Serege májusban végül felmentette az ostromlott Orléans városát. A sikert nagy mértékben elősegítette, hogy Jeanne fanatizálni tudta a katonákat. A győzelem várt hatása (ekkor még) elmaradt, a dauphin nem indult meg az angolok ellen, Jeanne viszont több győzelmet is aratott (Jargeau, Beaugency, Patay). Júliusban ott állt Reimsben a dauphin mellett, amikor azt VII. Károly néven királlyá koronázták. Jeanne ezt követően elhamarkodott ostromot intézett Párizs ellen. Sebesülésének híre lelohasztotta katonáit, s a királytól sem kapott megfelelő segítséget. Ezután már csak kisebb jelentőségű katonai vállalkozásai voltak. Amikor megtudta, hogy a burgundiak nem szövetkeznek a franciákkal, hanem Compiègne ostromát készítik elő, a város felé indult. Eltévedt a ködben, s fogságba esett. Bedford hercege kihasználta a kedvező lehetőséget, megvásárolta Jeanne-t Burgundia hercegétől, s a kor jogrendjével is ellentétes módon egyházi bíróság elé állíttatta.

Amint a per megmaradt okmányai mutatják, a kilenc hónapi nehéz fogságban kimerült Jeanne az egész eljárás alatt csodálatos válaszokat adott a teológiai szempontból magasan fölötte álló bíráinak. Csak kettőt idézünk a fennmaradt iratokból:

-- Ha egyszer a hangjaid azt mondták, hogy Isten megszabadítja Franciaországot, minek kellenek még katonák?

-- A katonák harcolnak, de Isten adja a győzelmet.

-- Azt tartod-e, hogy a kegyelem állapotában vagy?

-- Ha abban vagyok, bárcsak megmaradnék benne! Ha nem, bárcsak Isten visszavezérelne bele!

Röviddel az ítélet meghozatala előtt azonban halálfélelemtől meggyötörve, megadta a kívánt visszavonást, azaz ,,beismerte'', hogy képzelgések áldozata lett, ,,hangjai'' a sátán praktikái voltak. Az egyházi hatóság erre -- máglya helyett -- kenyéren és vízen töltendő életfogytiglani börtönre ítélte, s kötelezte, hogy vesse le férfiruháit. Kifejezetten megígérték neki, hogy ,,vallomása'' fejében az angolok börtönéből átviszik az egyháziba, de ezt nem tették meg. Megtagadták tőle a szentségeket is. Látomásaiban szentjei árulással vádolták, az angol őrség egy katonája molesztálni kezdte, mire újra felöltötte férfiruháit, amit notórius visszaesésnek minősítettek. (Meg kell jegyezni, hogy ruháit nem távolították el cellájából, nyilván arra várva és számítva, hogy a provokáció miatt előbb-utóbb újra felölti azokat.) Miután egy utolsó szentáldozást -- minden kísérő szertartás nélkül -- még engedélyeztek neki, 1431. május 30-án reggel az egyházi bíróság mint visszaeső eretneket kizárta az egyházból. Az angolok, akiket csöppet sem elégített ki az életfogytiglani ítélet, s mindenképp a ,,boszorkány'' halálát akarták, már nem is pazarolták az időt a világi bíróság ítélethozatalára (amely persze ugyanúgy határozott volna). Azonnal átadták Jeanne-t a hóhérnak. Kopaszra nyírt fejére papírsüveget húztak e felirattal: ,,Eretnek, szakadár, visszaeső bűnös, hitehagyó, bálványimádó.'' Kordéját 800 angol katona kísérte.

Jeanne az egész úton áhítattal imádkozott. A korabeli feljegyzések leírják, hogy mindenki sírt körülötte. Mielőtt a kordé a vesztőhelyre ért volna, odarohant egy pap, és rimánkodva könyörgött a szűz bocsánatáért: ő volt a per egyik hamis tanúja, Jeanne sorsának megpecsételője.

Rouen régi piacterére érve az elítélt letérdelt, mindenkitől bocsánatot kért (bíráitól és elítélőitől is), és hangosan ajánlotta lelkét Istennek, a Szent Szűznek, Szent Mihálynak, Szent Katalinnak és Margitnak. Feszületet kért. Egy angol katona két gallyat kötött össze, amit Jeanne a keblébe rejtett, ez végig vele volt.

Amikor a máglyát meggyújtották, nagy szóval fölkiáltott: ,,Jézus! Jézus!'' -- Ez volt az utolsó szó is, amit hallani lehetett ajkairól: ,,Jézus!'' A hóhér rendesen sűrű, fojtó füstöt támasztott, mielőtt a láng elérte a máglya tetejét, hogy ezzel megrövidítse az elítélt szenvedését. A roueni hóhér eszét azonban megzavarta a sok csoda, amit Jeanne-ról -- a boszorkányról és a szentről -- beszéltek, és nem is férhetett eléggé a máglyához, mert túl magasra építették. S bár a hóhér igazán nem könnyen indulhatott részvétre, azt vallotta, hogy a szűznek túlságosan keserves halállal kellett meghalnia. A tömeg föloszlásakor az angol katonák között is elhangzottak ilyen megjegyzések: ,,Az Úr vértanúja volt, szentet égettek el!''

Hamvait a Szajnába szórták, nehogy valaki boszorkányságra vagy más gonosz célra használja.

Huszonöt évnek kellett eltelnie, míg az angolok végleges kiűzése után VII. Károly francia király Jeanne családjának kérésére jóvátételi eljárást indított meg. Sokan életben voltak az egykori tanúk közül, és nem egy elítélője ismerte el, hogy Jeanne cselekedeteit Isten Lelkének sugallatai vezették.

1909. április 11-én boldoggá, 1920. május 16-án szentté avatták. 1944. május 13-án XII. Pius Franciaország második patrónájának nyilvánította.

Forrás: (1) (2)

Assisi Szent Klára

A mai napon ünnepeljük Assisi Szent Klárát, a klarissza rend megalapítóját. Egyik nem régi bejegyzésemben írtam a Napfivér, Holdnővér című filmről, ami Assisi Szent Ferenc és Assisi Szent Klára életét dolgozza fel tulajdonképpen. Arra gondoltam, hogy Assisi Szent Ferenc viszonylag jobban benne él a köztudatban (koldulórend, csuhások stb.), de Szent Kláráról elég keveset tudnak szerintem az emberek...

Assisi Szent Klára

Született: 1194, Assisi, Itália
Meghalt: 1253, Assisi, Itália

Életút: Assisi egyik leggazdagabb és előkelőbb családjában született. Nagy hatással volt rá Assisi Szent Ferenc tevékenysége. Visszautasította a családja által neki szánt férjet. Húga, Ágnes is követte a ferencesek közé. Mélyen vallásos, előírásokkal és imákkal teli életet élt. Családja nehezen békélt meg azzal, hogy nem világi életet él.

Teljesítmény: Az első nő, aki Szent Ferenc mellé szegődött. Apostoli szegénységben élte le az életét. Ő alapította meg a klarissza apácarendet, első kolostoruk a San Damiano volt. Halála után két évvel szentté avatták, amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött Perugiából a temetésére. 1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12-re. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.

Bővebben olvashatok róla: ITT!

Fatima és Khadidzsa

Két leghíresebb, legtiszteletreméltóbb nő az iszlámban:

Khadidzsa

Született:?
Meghalt: 619, Mekka, ma Szaúd-Arábia

Életút: Gazdag arab kereskedőcsalád tagja. Több férje is volt. Özvegyasszonyként találkozott a fiatal Mohameddel, s munkát ajánlott számára. Mohamed karavánkereskedőként dolgozott neki. A munkakapcsolatból házasság lett. Mohamed 25 éves volt, Khadidzsa 40. Hűséges társa volt férjének. Legalább hat gyermeke született Mohameddel kötött házasságából. Fiai nem élték meg a felnőttkort. Élete utolsó éveit visszavonultan élte le.

Teljesítmény: Az első muzulmán hívő. Férje mellett akkor is kitartott, amikor üldözték. Aktívan terjesztette a muzulmán hitet.

Fatima

Született: 605, Mekka, ma Szaúd-Arábia
Meghalt: 633, Medina, ma Szaúd-Arábia

Életút: Mohamed próféta és Khadidzsa gyermeke. Mohamed legkedvesebb gyermekeként tekintenek rá. Életét meghatározta az iszlám vallás születése. A síita vallás alapítójának, Alinak a felesége. Fiatalon hunyt el. Az összes iszlám hívő tisztelettel gondol rá.

Teljesítmény: Követte apját a többistenhitű arab törzsekkel folytatott harcokban és az üldöztetésben. 622-ben ő is elhagyta Mekkát. Apja halála után vitába kezdett Abu Bakrral a vallási, politikai és anyagi örökségen. Férje révén a síita és szunnita ág szétválásában is szerepe volt.

/forrás/

Boldog Szülinapot Báthory Erzsébet!

Boldog Szülinapot kívánok Bátory Erzsébetnek, aki 1560. augusztus 7-én látta meg a napvilágot. Báthory Erzsébet, a „csejtei rém”, akit különféle szóbeszédek és egy 1611-es vizsgálat nyomán a magyar történelem legvéresebb gyilkosaként tartanak számon. Bár a neves arisztokrata családból származó grófnő állítólagos kegyetlenkedései máig vita tárgyát képezik, az asszony a neki tulajdonított tettek nyomán előkelő helyet foglal el a populáris kultúrában.

Teljes cikk: ITT!

Báthory Erzsébet életéből film is készült:
Bár Juraj Jakubisko szlovák rendező Báthory című, most bemutatott filmjében a Báthory Erzsébet körüli legendák leolvasztását ígéri, a nagy igyekezetben dupla annyi új legendát toldott hozzá. Van itt minden: húskitépés, megerőszakolás, vetélés, és Caravaggio, a meleg festő, aki magyar földön heteróvá válik./forrás/

"A hírhedt 16. századi grófnő, Báthory Erzsébet hátborzongató történetét sokan feldolgozták már: történészek, írók, költők, drámaírók, zeneszerzők, festők és filmesek próbálták leírni és megjeleníteni az elképzelhetetlent. Báthory Erzsébet az emberiség legvéresebb gyilkosaként szerepel a Guinness Rekordok Könyvében, 650 áldozattal. A legenda szerint többnyire nők estek áldozatul a grófnő kegyetlenségének: megkínozta és megalázta őket, kiontott vérükben fürdött, fogaival tépte szét az áldozatok eleven húsát, majd végzett velük. De valóban ez történt a grófnő várában? Az eltelt négy évszázad alatt semmilyen történelmi dokumentum nem került elő, ami mindezt egyértelműen igazolná. A film a hagyományos elképzelésektől eltérő módon ábrázolja a grófnő alakját. A történet egy védtelen özvegyről szól, aki gazdagabb és sokkal nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint maga a király. Báthory Erzsébet modern gondolkodású, reneszánsz asszonyként szerepel a filmben, aki egy összeesküvés áldozatává válik." /forrás/

Sok volt a nő a viking hódítók között

Egyre több viking sírról derül ki, hogy nőket temettek oda, ami megváltoztatja a középkori hódítások férfidominanciájáról kialakult téves képet.

A vikingek 900 körül hódították meg Anglia keleti felét, miután a nyolcszázas években két nagyobb inváziót is vezettek a szigetország területére. A hódítók később megalapították a saját középkori királyságukat is, Danelagh néven – olvasható az Angolszász Krónikákban.

„Van néhány régészeti bizonyítékunk arra nézve, hogy nőket temettek ide – például ovális alakú melltűk árulkodnak erről –, de az ilyen jellegű leletek száma elenyésző. Nehéz datálni a modern populációk DNS-mintáit, a hely- és személyneveket, mivel ugyan bizonyos időszakokban nők is vándoroltak Angliába, de jóval kisebb számban, mint a férfiak” – írja tanulmányában Shane McLeod, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem munkatársa.

Mostanában azonban egyre több női viking sír kerül elő Nagy-Britannia keleti részéről – jegyzi meg McLeod. „Az északi stílusú ékszerek gyakori előfordulása az elmúlt két évtizedből azt jelzi, hogy nagyobb számban érkezhettek a szebbik nem képviselői a szigetre. S valóban, egyre több női ruházati kellék kerül elő, mint férfi” – folytatódik a tanulmány.

A kutatás tizennégy viking sír megvizsgálására terjedt ki; ebből hat nőé, hét férfié volt, egyet még nem tudtak meghatározni – a háborús időkben történt temetkezés gyakorta vezeti félre a kutatókat a viking hódítók nemének meghatározásában. „Ezek az eredmények arra figyelmeztetnek bennünket, hogy téves az a nézet, amely szerint a bevándorlók többségében férfiak lettek volna” – olvasható a tanulmányban.

A nők sokkal nagyobb számban kísérhették el a férfiakat a hódításkor, mint azt korábban feltételezték – jutott a konklúzióra McLeod, aki 30-50 százalékra teszi a gyengébbik nem arányát. /forrás/

Újboszorkány-kultuszok a 20. században... A wiccától a cyberboszorkákig

A tévét nézve vagy interneten böngészbe rengeteg jósdába, boszorkányba, gyógyitóba, kuruzslóba botlunk, akik lépten nyomon megoldást kínálnak felmerülő problámáinkra, az életönk nagy kérdéseire, ez a bejegyzés pont azzal foglalkozik, hogy vajon hol gyökerezik ez a "boszorkány-kultusz"...

A tételes vallások mellett egyre több szinkretikus kultuszból és vallásból válogathat az ezredforduló embere a „spirituális szupermarket” rohamosan bővülő kínálatában. Az újpogányság és benne az újboszorkány mozgalmak egyelőre még nem komoly versenytársai a nagy vallásoknak, de elsősorban a fiatalabb generációk körében növekvő népszerűségük miatt mindenképp számolnunk kell velük. Gerald Gardner titokban tevékenykedő wicca csoportocskájától hosszú és izgalmas út vezetett a mai cyber-boszorkányokig. A kezdetben csupán néhány hóbortos elme kedvtelése mára világszerte kiterjedt, sokrétű boszorkánykultuszt eredményezett.

A 20. század második felétől jelentkező újboszorkány kultuszok manapság rendkívüli népszerűségnek örvendenek. Az újboszorkány elnevezés a német neue Hexen tükörfordítása. Az „új” jelző többek között a történeti boszorkányfogalomtól való megkülönböztetést szolgálja. A kifejezés már bevett terminus technikus az új vallási mozgalmakkal foglalkozó német vallástörténeti és vallásetnológiai diskurzusban, ahol gyakran az újpogányság több más irányzatára is alkalmazzák: például a klasszikus ceremoniális mágiát gyakorló csoportokra, továbbá egyes nacionalista ideológiát valló szerveződésekre (Német Lovagrend, Heidnische Gemeinschaft). Így azonban összemosódik a két jelenségcsoport közötti létező határ. Ezzel ellentétben csak azokat az irányzatokat tekintjük valóban újboszorkányságnak, amelyeknek követői következetesen boszorkánynak nevezik magukat.

Az újpogányság
Az újpogányság gyűjtőfogalommal azokat a szinkretikus hiedelemrendszereket és kultuszokat jelölik a mai valláskutatók, amelyek:

1. a kereszténység előtti európai hitrendszerek (pl. druida vallás, germán népek kultuszai)
2. a kereszténység előtti nem európai eredetű kultuszok (pl. Mithrasz vagy Ízisz kultusza);
3. az Európán kívüli népek, törzsi társadalmak (pl. szibériai sámánhitű népek, afrikai és latin-amerikai népek) vallásainak, hiedelemrendszereinek tudatos és sajátosan értelmezett újraélesztését kísérlik meg.

Az újpogányság napjainkra szinte áttekinthetetlenül heterogén vallási rendszerré nőtte ki magát. Egy 1999-ben végzett és 2000-ben publikált felmérés szerint az Amerikai Egyesült Államokban 768 400-an vallották magukat újpogánynak. Ronald Hutton brit történész, akit az újpogányság egyik szakértőjének tartanak, úgy véli, hogy az újpogányságon belüli különböző irányzatoknak összesen 25 millió(!) követője van Európában. Hutton azonban ágazatonként vette számba az újpogány kultuszok híveit, s nagyon sokan vannak, akik egyszerre több irányzathoz is csatlakoznak.

Az újpogányság legmarkánsabb irányzatai:

• a wicca (egyben a legelterjedtebb újboszorkány kultusz is),

• a jóindulatú mágia gyakorlóit egyesítő magic vagy „magick” (utóbbi Aleister Crowley szóalakja, hogy a fehér mágiát elkülönítse az ártó szándékú feketétől),
• a druidizmus,
• az asatru (északi-germán vallás)
• és a native American religion (az egykori indián törzsi vallások és más hitrendszerek elemeiből élesztették újra).

Az Egyesült Államokban és Európa-szerte egyre népszerűbb újpogányság mára már csaknem annyi hiedelemrendszert, vallást és kultuszt foglal magába, mint ahány követője van, s a készlet folyamatosan bővül.

A teljes cikk ITT található...

Meghalt Betty Ford egykori first lady

Meghalt Betty Ford, a néhai Gerald Ford amerikai elnök felesége. Betty Fordot 93 éves korában érte a halál pénteken - közölte Elaine Didier, a Gerald Ford nevét viselő elnöki könyvtár igazgatója.

000 118545299

Gerald és Betty Ford 1948-ban házasodott össze, abban az évben amikor a majdani elnököt a kongresszus tagjává választották. Betty 1974-ben került az érdeklődés középpontjába, amikor férje - Richard Nixon lemondása után - 1974-ben az Egyesült Államok elnöke lett. Az asszonynál néhány héttel később mellrákot diagnosztizáltak, s a betegség ellen folytatott küzdelemben tanúsított őszintéségéért és bátorságáért elnyerte a közvélemény elismerését.

Gerald Ford az 1976-os elnökválasztást elveszítette Jimmy Carterrel szemben. Feleségét később alkohol és kábítószer-függőség miatt kezelték, felgyógyulása után segített létrehozni egy klinikát a szenvedélybetegségekkel küzdők megsegítésére. A Betty Ford nevét viselő rehabilitációs központ a kaliforniai Palm Springsben működik.

Gerald Ford 2006 decemberében hunyt el.

/forrás/

 

Anasztázia Romanov

Az eltűnt hercegnő nyomában...

Az uralkodó család úgy tudta, hogy a szűkös pincehelyiségben fényképezéshez készülődnek. A fényképész helyett azonban Jakov Jurovszkijnak, a kivégzőosztag vezetőjének a fegyveresei rontottak rájuk. Jurovszkij előhúzott egy papírlapot a zsebéből, ez volt a halálos ítéletük: "Tekintettel arra a tényre, hogy rokonai folytatják a támadást Szovjet-Oroszország ellen, az Uráli Végrehajtó Bizottság úgy döntött, hogy kivégzi önöket." Ezek voltak az utolsó szavak, melyek a cárhoz eljutottak. Az orgyilkosok átvizsgálták a holttesteket, hogy megbizonyosodjanak arról, alapos munkát végeztek-e.