Hisztorianusz blogja

Historia est magistra vitae... "A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, melyet ébreszt." /Goethe/

Feedek
Megosztás
Kedvenc zenéim


Bemutatkozás

Kedves ide látogató idegen/ismerős!
Először is remélem örömöd leled a blogomban, és talán remélhetem, hogy újra erre tévedsz, ha unatkozol... ;)
A blog jelmondata: Historia est magistra vitae...azaz a történelem az élet tanítómestere, de nem csak ennyi, több ennél, a történelem, ami mindannyiunkat láthatatlan szálként kapcsol össze.
Annak az embernek nem lehet jelene, jövője, akinek nincs múltja...ebben a blogban tehát a múlttal, a történelemmel foglalkozunk, hogy megismerjük a múltunkat...:)
*Ha esetleg hibát vétenék bejegyzéseimben előre is elnézést kérek, de nem vagyok történész, még bölcsész hallgató sem, csupán egy diáklány, akinek nagy-nagy szerelme a történelem... <3 :)""

Hisztorianusz

Kedvenc idézeteim

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében" /Eleanor Roosevelt/

"Változtatnom kell, követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik, nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani." /Paulo Coelho/
"Barátból és könyvből keveset gyűjts, de az mind jó legyen." /közmondás/

És néhány idézet, a kedvenc "filozófusomtól" Albert Einsteintől:
"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
"A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó."
"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot."
"A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből."
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos."
"Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú."

Címkefelhő

Szent Patrik napja

Szent Patrik napja (írül Lá ’le Pádraig vagy Lá Fhéile Pádraig) évente tartott ünnep Szent PatrikÍrország egyik védőszentje tiszteletére, az íreknemzeti ünnepeMárcius 17-én tartják, azon a napon, melyen a hagyomány szerint Patrik meghalt.

Munkaszüneti nap Észak-ÍrországbanÍrországbanMontserratban és Newfoundland és Labrador kanadai tartományban. Kanada többi részén, azEgyesült KirályságbanAusztráliábanÚj-Zélandon és az Egyesült Államokban sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap. (Forrás: wikipédia)

BUDAPESTEN ÍGY ÜNNEPELTÉK SZENT PATRIK NAPJÁT!

Szent Erzsébet és az Erzsébet utalvány


Egyik nap, amikor haza felé jöttem láttam egy plakátot az Erzsébet jegyről és elgondolkoztam vajon kiről kapta a nevét...a feladvány nagyon egyszerűnek bizonyult és itt az eredmény... :)

Először gondoltam nézzük meg mi is az Erzsébet utalvány:

Magyarország Országgyűlése elfogadta "Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények" módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely 2012. január 1-től a béren kívüli juttatási elemek közé emelte az Erzsébet-utalványt.

Az Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos jogosultságot kapott az új, Erzsébet-program keretében kibocsátott, étkezési célra felhasználható Erzsébet-utalvány forgalmazására.

Az Erzsébet-utalvánnyal a munkáltatók amellett, hogy széles körben felhasználható, kedvezményes adózású hideg-meleg étkezési jegyet biztosítanak a munkavállalók számára, hozzájárulnak dolgozóik elégedettségének megteremtéséhez. Az Erzsébet-utalványt a bérjellegű juttatásokénál több mint 30 százalékkal kedvezőbb feltételekkel lehet biztosítani a munkavállaló részére.

Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából realizálható eredmény kizárólag állami közfeladat ellátására fordítható. Az Erzsébet-program a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és annak egyszemélyes tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. meglévő erőforrásait felhasználva valósul meg, a magyar költségvetést terhelő új források bevonása nélkül. Az új rendszernek köszönhetően jövőre várhatóan mintegy 10 milliárd forintot lehet majd megpályáztatni szociális célokra transzparensen, tisztán.

/forrás/

Szent Erzsébet legendája

A világ szentjei közül az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő példakép Árpádházi Szent Erzsébet, aki 800 éve született Magyarországon. A kerek évforduló alkalmából jubileumi évet hirdettek meg, amely 2007 novemberéig tart.

Szent Erzsébet jubileumi év alkalmából XVI. Benedek pápa így ír Szent Erzsébetről:

„Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között.”

Szent Erzsébet az egyik legjobban dokumentált középkori szent, életét, legendáit számos, különböző nyelven íródott mű őrzi. Sok nemzet saját szentjeként emlegeti (élete ma már japánul is olvasható). Életvitele azóta is hatással van a karitászra, a családi életre, az irodalomra, költészetre és a művészetekre is.


De ki is volt ő valójában?

1207-ben született, Sárospatakon. Édesapja II. András (Endre) magyar király, édesanyja Merániai Gertrúd. Erzsébet kicsi korától gyakran alamizsnálkodott, és elvonulásra hajlamos természete miatt néha játék közben is be-be ugrott a templomba picit imádkozni. Szívesen ajándékozta dolgait szegényebb társainak. Alig volt négy éves, amikor Türingiai Hermann követséget küldött II. Andráshoz, megkérni Erzsébet kezét elsőszülött fia részére. A kislányt dúsgazdag hozománnyal adták Németföldre, honvágya csillapítására magyar dajka kísérte. Még a házasság létrejötte előtt meghalt Hermann, az örökös. A trón várományosa, Lajos herceg szíve őszinte szerelmével vette feleségül a jámbor, szépséges magyar királylányt. A legendák mindegyike megörökíti szerelmüket. Erzsébet szerető hitvese volt Türingiai Lajosnak, és csodálatos anya: három gyermeknek adott életet.

Egy alkalommal Lajos távollétében Erzsébet befogadott a várba egy leprás beteget, és urának ágyába fektette, hogy állandóan mellette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pillanatban hazatért a férje. Jelentették neki a történteket. Lajos kérdőre vonta Erzsébetet, hogy ki fekszik az ő ágyában. Erzsébet magától értetődően azt mondta: Jézus Krisztus. Amikor felemelték a takarót Lajos is meglátta Jézust a leprásban. Lelkesen tekintett Erzsébetre, és így szólt: „Erzsébet, édes nővérem! Ilyen vendéget igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg kell köszönnöm neked!”

1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult. Erzsébet maga rajzolta fel férje ruhájára a keresztet, majd két napig lovon kísérte, alig tudott elválni tőle. Lajos útközben járványban hirtelen meghalt. Erzsébetet nagyon megviselte szeretett férje elvesztése. Férje halála után ünnepi ruhában nem látták. Visszavonult Eisenachba, ahol a ferences szerzetes Marburgi Konrád lett a lelki vezetője. 1228-ban elvonult Marburgba, ahol korházat alapított, és ferences harmadrendi lett. Sokat imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. Élete végéig szigorú, öngyötrő aszkézisben élt, nem kímélte fiatal testét. Adott. Mindent, a teljes önkifosztásig. Életét számos csoda kísérte, s a fiatalasszonyt már életében szentként tisztelték. Olaszországban, ugyanebben az időben élt Assisiben egy másik csoda, Ferenc, aki szintén mindenét odaadta a szegényeknek. Az assisi szent hallott a fenn, északon, szent szegénységben élő fejedelemasszonyról, akinek köpenyét küldte el ajándékul. Erzsébet tisztelettel viselte e ruhadarabot.

1231-ben halt meg. Szent Erzsébet rövid élete során minden élethelyzetet megélt: volt gyermek, jegyes, ifjú házas és anya, volt férjére várakozó feleség és volt özvegy. Minden életállapota, és az azokban való helytállása tanulságos és példaértékű lehet a ma emberének is.

Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Tudta jól használni vagyonát, nem ijedt meg környezete rosszallásától. Arra bíztat példája, hogy vegyük észre a rászorulót, és ne ijedjünk meg a környezetünkben felhangzó ellenvetéstől, hanem Isten erejével járjunk a Krisztusi úton.

Szent Erzsébet életéből a rózsacsoda a legismertebb. Ezért is ábrázolják többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában. Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Más történekben Erzsébet az apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik.

1235-ben megtörtént szentté avatása, hiszen még életében elhíresült szentsége. Édesapja megélte lánya szentté avatását. A szentté avatás után maga II. Frigyes tette rá saját császári koronáját, amikor az oltárra helyezték. Tisztelete és kultuszhelye a világ minden részén hamar elterjedt és azóta is töretlen.

Az Egyház 2007-ben születésének 800. évében jubileumi emlékévet hirdetett meg, amelynek keretében számos megemlékezés, kiállitás nyilt Szent Erzsébetre emlékezve, aki Európa szerte az egyik nagy tiszteletnek örvend. " Szent Erzsébetből hős szeretet árad..:" az ismert népének is igy emlékezik meg alakjáról. Máig élő tisztelete népünk egyik legnépszerübb női szentjeként tiszteli az Árpád-ház ezen nemes leányát. /forrás/

Mikulás, avagy Szent Miklós története

Szent Miklós története

 

Szt. Miklós (Mikulás) valóságos történelmi személyiség volt, aki Töröországban élt, és a török gyerekek Santa Claus-ként ( "Noel Baba", ami annyit jelent, hogy "Ajándék Apa") ismerték. Ám az idők során sokat változott. Sokan szerették volna kisajátítani, magukénak tudni Szent Miklós személyét.

Az olaszok még a csontjait is elraboltatták kalózokkal 1087-ben, hogy a hajózók védőszentjeként jobban vigyázzon az olasz kereskedelmi hajókra, amelyek azokban az években a viharok során szinte teljesen megsemmisült. De 1936-ban a Coca Cola  még a szellemét, a legendáját is kisajátította, és üzleti Télapót csinált belőle, aki december 24-én érkezik a gyerekekhez.

Mindeközben az igazi Szt. Miklós-i szeretet és a szent szelleme török földön, Myrában  maradt,  és állandó erőt adott az ott élő embereknek. Ezért is őrzik, őrizték hagyományát évezredeken át. Ma is oda érkezik évente, a  legendájából eredő szeretet által életre hívott Mikulás december 6-án az emberekhez, gyerekekhez. Ezen a napon, a világ minden részéből Demre (Myra) városába érkeznek a gyerekek, hogy találkozzanak a Világ Mikulással, aki az előző este, éjszaka a legendájából ismert szeretetével már minden kisgyerek ablakába, cipőjébe elhelyezte ajándékát. De vannak helyek, ahova az arra alkalmas emberek személyében valós alakban jelenik meg a gyerekeknek, és saját kezűleg adja át az ajándékokat.  Majd ahogy érkezett arra az egy napra, estére,  úgy egy évre  ismét a gyerekek élmény- és mesebirodalmába húzódik vissza, ahonnét segíti, támogatja az Ő kis barátait. Szent szelleme mindig ott van, ahol a hozzáfordulók a segítségét kérik.

Szent Miklós életével olyan mintát adott, amely alapján már az életében szentként tisztelték az emberek. Ő hiteles, valós személy volt, aki nem érdemli meg, hogy személyiségét, szellemi értékeit nem megfelelő formában képviseljék vagy jelenítsék meg. Ezért az Antalya-i székhelyű Santa Claus Béke Világtanács, (amely egyben a "Mikulás Világalapítvány", és gondozója Szent Miklós földi és szellemi örökségének) elkészítette a "Santa Claus Biblia"-t (a képen látható) támpontként a világnak.

egyeb022.jpgsanta_biblia_k.jpg

Mikulás, illetve Szent Miklós története legendaként ismert a világon, miközben a legenda valós elemeit ideológiai célokat szolgálva olyan dolgokkal egészítették ki, amelyek nem Szent Miklós valódi és hiteles személyét hivatottak bemutatni.

Ezen az oldalon kizárólag a történelmi Szent Miklóst, és valós "legendáját" mutatjuk be, amelyekről hivatalos dokumentumokkal és hiteles elbeszélésekkel rendelkezünk.

Forrás: http://www.santaclaus.hu/index.php?Itemid=38&id=19&option=com_content&task=view

Assisi Szent Klára

A mai napon ünnepeljük Assisi Szent Klárát, a klarissza rend megalapítóját. Egyik nem régi bejegyzésemben írtam a Napfivér, Holdnővér című filmről, ami Assisi Szent Ferenc és Assisi Szent Klára életét dolgozza fel tulajdonképpen. Arra gondoltam, hogy Assisi Szent Ferenc viszonylag jobban benne él a köztudatban (koldulórend, csuhások stb.), de Szent Kláráról elég keveset tudnak szerintem az emberek...

Assisi Szent Klára

Született: 1194, Assisi, Itália
Meghalt: 1253, Assisi, Itália

Életút: Assisi egyik leggazdagabb és előkelőbb családjában született. Nagy hatással volt rá Assisi Szent Ferenc tevékenysége. Visszautasította a családja által neki szánt férjet. Húga, Ágnes is követte a ferencesek közé. Mélyen vallásos, előírásokkal és imákkal teli életet élt. Családja nehezen békélt meg azzal, hogy nem világi életet él.

Teljesítmény: Az első nő, aki Szent Ferenc mellé szegődött. Apostoli szegénységben élte le az életét. Ő alapította meg a klarissza apácarendet, első kolostoruk a San Damiano volt. Halála után két évvel szentté avatták, amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött Perugiából a temetésére. 1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12-re. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.

Bővebben olvashatok róla: ITT!

Napfivér, Holdnővér

Manapság a tévében sok értéktelen vagy éppen szánalmas filmet látunk a szórakoztatás jegyében, de ezeket pont ezért szeretjük, mert kikapcsolnak a valóságból, egy kicsit elfeledkezhetünk az életünk gondjairól...legalább is én ezért szeretek tévét nézni. Azonban véleményem szerint időről időre szükségünk van IGAZI, ÉRTÉKES filmekre is, ahhoz, hogy gazdagodjon lelkünk és a Napfivér, Holdnővér című film pont ilyen értékes és örökbecsű film.

A Napfivér, Holdnővér (Fratello sole, sorella luna / Brother Sun, Sister Moon) 1972-ben bemutatott színes, olasz–angol filmdráma. Franco Zeffirelli alkotása Assisi Szent Ferenc életének eseményein alapul. A nemzetközi forgalmazásban bemutatott változatban Donovan dalai hallhatók, s az énekes személye megerősíti az 1960-as évek végének diák- és hippimozgalmaira vonatkozó rejtett utalásokat.[1] A forgatókönyvírók egyike a nemzetközi hírű olasz rendezőnő, Lina Wertmüller volt. A Napfivér, Holdnővért a közönség kedvezően fogadta, népszerűsége – főleg a fiatalok körében – a bemutató óta eltelt évtizedek ellenére is töretlen. A kritikai fogadtatás már kevésbé volt egyértelmű: számos kritikus szóvá tette, hogy Zeffirelli túlzottan idealizálva ábrázolja főszereplőjét, mintegy kiemeli abból a társadalmi-politikai közegből, amelyben élt és tevékenykedett, s ezáltal a jó szándék ellenére is egyoldalú képet alkot róla. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Ferenc életútján keresztül a rendező örök emberi értékeket emel piedesztálra, mint például az önzetlenség, a szerénység, az önfeláldozás, a segítőkészség, a természet szeretete, a pusztítás helyett az alkotás képessége és öröme. /forrás és még több infó/

Cselekmény röviden:Pietro Bernardone gazdag itáliai kereskedő, szép feleségével és egy minden jóval elhalmozott fiúval, Francisszal. Francis sokáig él léhűtő módjára Assisben, sokat iszik és nem veti meg az asszonyokat sem. Barátaival együtt eléggé hírhedté válik az ott élő emberek között. Amikor háború tör ki Perugia és Assisi között Francis és barátai bevonulnak a hadseregbe, ahol nem sokkal később fogágba esnek. Egyedül Francisnak sikerül megszöknie. Mire betegen hazatér, hatalmas változásokon megy keresztül. Elkezd örülni az élet apró dolgainak, a madarak csicsergésének és megveti azt az életet, amit korábban élt. Története akkor kezdődik el igazán. Otthagyja apját és elhatározza, hogy koldulásból élve, saját kezével fog templomot emelni Istennek. /forrás/

A film egyfajta értelmezése: A Napfivér, Holdnővér Assisi Szent Ferenc életének legismertebb és legnépszerűbb filmes feldolgozása. Franco Zeffirelli a XIII. századi szentet az 1960-as évek hippi- és diákmozgalmaival hozta kapcsolatba, lényegében úgy ábrázolva Ferencet, mint egy „középkori virággyerek”-et. Párhuzamokat vont Ferenc és Jézus élete között, sőt a filmnek bizonyos önéletrajzi vonatkozásai is vannak. Sőt a Napfivér, Holdnővér akár úgy is értelmezhető, mint Rómeó és Júlia történetének spirituális variációja, melyben Rómeó megfelelője Ferenc, Júliáé pedig Klára. A testiség nélküli összetartozást a film címe – amely egyébként Szent Ferenc saját költeményéből, a Naphimnuszból származik – is szimbolizálja: nappal (Nap) és éjszaka (Hold), férfiasság (fivér) és nőiesség (nővér) egymástól elválaszthatatlan, ugyanakkor egymástól elkülönülő fogalmak...

Loyolai Szent Ignác

455 éve halt meg Loyolai Szent Ignác július 31-án

Inigo López de Loyola a baszkföldi Loyola várában született 1491-ben. Kezdetben kicsapongó életet élt, majd 1521-ben, Pamplona ostrománál megsebesült, s gyógyulásának ideje alatt - miután a legenda szerint megjelent neki Péter apostol, majd Szűz Mária - megtért. 1534-ben tett szerzetesi fogadalmat, majd pappá szentelték. Később követőivel renddé alakultak, amihez 1540-ben kapták meg a pápai jóváhagyást. 1541-ben őt választották a jezsuita rend első generálisává, vagyis rendfőnökévé. 1609-ben boldoggá, majd 1622-ben szentté avatták. Az általa alapított rend gyorsan elterjedt Európában, majd a világon, s tagjai mindenütt ott voltak, ahol Isten országáért bevetésre volt szükség.

Még több információ róla...ITT!